สิงห์ชัย อำพันทอง

สิงห์​ชัย​ อำพัน​ทอง​
นักศึกษาสาขาวิชา ศิลปะภาพพิมพ์
ภาควิชาวิจิตรศิลป์ วิทยาลัยเพาะช่าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

สิงห์ชัย อำพันทอง

เกิด : 9 กันยายน 2542
ที่อยู่ : 316/1  ถนน​ สุทธิ​สาร​วินิจฉัย​​   ซอย​ อินทา​มระ​ 41​  เขต​ดินแดง​ กรุงเทพฯ​ 10400

ประวัติการศึกษา :
2563 
- กำลังศึกษาอยู่ สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ ภาควิชาวิจิตรศิลป์ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์