สุรางคนา ผิวมั่นกิจ

สุรางคนา ผิวมั่นกิจ
ศิลปศึกษามหาบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(ประสานมิตร)

สุรางคนา ผิวมั่นกิจ

เกิด : 21 พฤศจิกายน 2530
ที่อยู่ : 65/369 แอสปายสาทร-ตากสิน ซอยสวนหลวง ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กทม. 10150

ประวัติการศึกษา
2544 
- โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม
2547 
- โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมฯ
2552 
- ปริญาตรี สาขาศิลปะภาพพิมพ์ คณะวิจิตรศิลป์ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
2557 
- ปริญญาโท สาขาศิลปศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(ประสานมิตร)

ประวัติการแสดงผลงาน :
2552 
- ร่วมแสดงงาน นิทรรศการ ดิน-เปื้อน-หมึก ครั้งที่ 2 ณ ศูณการค้าริเวอร์ ซิตี้  
2553 
- ร่วมแสดงงาน นิทรรศการศิลปะนิพนธ์ ครั้งที่ 10 สาขาจิตรกรรม  ประติมากรรมและศิลปะภาพพิมพ์ ณ หอศิลป์กทม.
- ร่วมแสดงงาน นิทรรศการการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 27
- ร่วมแสดงงาน นิทรรศการการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 56
2555 
- ร่วมแสดงงานศิลปกรรมไทย-ลาว ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- ร่วมแสดงงานศิลปะสีน้ำกับกลุ่ม แสนแสบ ณ หอศิลป์รำไพพรรณี มหาวิทยาลัยรำไพพรรณี จ.จันทรบุรี 
2556
- ร่วมแสดงงาน กลุ่มแสนแสบ ครั้งที่ 1 ที่หอศิลป์อยุทธยา
- ร่วมแสดงงาน วันงานอ.อารีย์ ที่หอศิลป์มศว (ประสานมิตร)
- ร่วมแสดงงานแสนแสบสู่ลาว ที่วิทยาลัยศิลปหัตถกรรม สปป.ลาว 
2557 
- ร่วมแสดงงานสีสันแสนแสบครั้งที่ 4 ที่ศูนย์วัฒนธรรมฯ
- ร่วมแสดงงานวันงานอ.อารีย์ ที่หอศิลป์ G 23 
2558 
- ร่วมแสดงงาน หัวข้อ สัตว์ ครั้งที่ 1 ที่หอศิลป์พะยอม ที่ อยุธยา 
2559 
- ร่วมแสดงงาน 60 ปี วัชรี ธีรพิจิตร ที่ หอศิลป์เพาะช่าง 
2561 
- ร่วมแสดงงาน 13thInternational Art Festival and Art Workshop ที่วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
2562 
- ร่วมแสดงงาน 14thInternational Art Festival and Art Workshop ที่ วิทยาลัยเพาะช่าง มทร.รัตนโกสินทร์  
- ร่วมแสดงงายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์ศิลปกรรม      ครั้งที่ 3 (Art Festival Workshop 3 2019) 
ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
2562 
- โครงการสร้างสรรค์ศิลปกรรมนานาชาติครั้งที่ 14  (International Art Workshop 14) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
2563 
- ร่วมแสดงงาน 15thInternational Art Festival and Art Workshop ที่ วิทยาลัยเพาะช่าง มทร.รัตนโกสินทร์

กียรติประวัติ :
2543 
- ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิกองทุนเพื่อการศึกษาเพื่อการพัฒนาจากคุณโทมิเอ๊ะ ทาคาต
2550 
- ได้เข้าร่วมกิจกรรมเพชรราชมงคล แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ไทย-จีน ณ เมืองกลุ้ยหลิน ประเทศจีน
2552 
- ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิสยามกัมมาจล 
2552 
- ได้รับคัดเลือกให้เป็นเพชรมงคลนักศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2552

ประวัติการทำงาน :
2549
- รับหน้าที่เป็นกรรมการสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยเพาะช่าง
- รับหน้าที่เป็นประธานฝ่ายศิลปวัฒนธรรมขององค์การนักศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์
2550
- รับหน้าที่เป็นอุปนายกของสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยเพาะช่าง
- บหน้าที่เป็นประธานฝ่ายศิลปวัฒนธรรมขององค์การนักศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์
2552
- รับหน้าที่เป็นประธานจัดนิทรรศการ ดิน-เปื้อน-หมึก ครั้งที่ 2
- รับหน้าที่เป็นประธานจัดนิทรรศการศิลปะนิพนธ์คณะวิจิตรศิลป์  คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและศิลปะภาพพิมพ์ ครั้งที่ 10
2557 
- เป็นวิทยากรในกิจกรรมคาราวานสานศิลป์สู่สถาบันการศึกษา จัดโดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรม
2558 
- ฝึกซ้อมการแสดงให้กลับนักเรียนในเครือ 11 สวนกุหลาบ ในงาน วันสถาปณาคณะลูกเสือแห่งชาติ แสดงที่สนามศุภชลาศัย 2553 - 2560 
- เป็นครูสอนศิลปะที่ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ปัจจุบัน  ทำงานที่ วิทยาลัยเพาะช่าง มทร.รัตนโกสินทร์  ตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ ภาควิชาวิจิตรศิลป์