อภิสิทธิ์ แสงทอง

อภิสิทธิ์ แสงทอง
นักศึกษาสาขาวิชา ศิลปะภาพพิมพ์ 
ภาควิชาวิจิตรศิลป์ วิทยาลัยเพาะช่าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

อภิสิทธิ์ แสงทอง

เกิด : 12 ตุลาคม 2539
ที่อยู่ : 23/6 ซ.สายไหม28(เพ็ชร์น้อย1) แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม. 10220

ประวัติการศึกษา :
2563 
- ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ 
ภาควิชาวิจิตรศิลป์ วิทยาลัยเพาะช่าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ประวัติการแสดงผลงาน :
2560
- รางวัลชมเชย โครงการปลูกจิตสำนึก การประกวดวาดภาพประจำปี 2560
- ร่วมแสดง7มกราคม (วันเกิดโรงเรียนเพาะช่าง) พ.ศ.2560
2562
- ร่วมแสดงงาน ตีความพุทธ ปี พ.ศ.2562
- ร่วมแสดงงาน Pigma “I am original ครั้งที่3 ” ปี พ.ศ.2562
- ร่วมแสดงงาน นิทรรศการภาพพิมพ์ Mexico-Thailand Printmaki ปี พ.ศ. 2562
- ร่วมแสดงนิทรรศการ Bienala Internationalade Gravura Mica Graphium ปี พ.ศ.2562
2563
- รางวัลชนะเลิศ อันดับ3 การประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่15 พ.ศ. 2563