เชาวฤทธิ์ เตยขาว

เชาวฤทธิ์ เตยขาว

เชาวฤทธิ์ เตยขาว

อาชีพ :

อาจารย์สอนที่ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก .ร้อยเอ็ด 

ปัจจุบันเกษียณอายุราชการแล้ว 


การศึกษา :

.กศ. สูง วิชาเอกศิลปศึกษา วิทยาลัยครูบุรีรัมย์ . บุรีรัมย์ 

คบ. วิชาเอก ศิลปศึกษา วิทยาลัยครูมหาสารคาม . มหาสารคาม 


ช่วงปี .. 2521 – 2523 ก็ได้ทำงานประเภทนามธรรมส่งเข้าร่วมประกวดมาโดยตลอด ลักษณะงานนามธรรมของอาจารย์ จะเน้นการจัดวางองค์ประกอบและเทคนิคการผสมผสานวัสดุต่างๆ รวมทั้งวัสดุที่มาจากธรรมชาติ ประกอบกันในชิ้นงาน 

ปี .. 2522 อาจารย์และเพื่อนๆ ได้ก่อตั้ง กลุ่มศิลปินอีสาน ขึ้นมาและเริ่มแสดงผลงานกลุ่มครั้งแรกในปี .. 2526 ที่หอศิลป์พีระศรี แสดงงานเรื่อยมาจวบจนปัจจุบัน และยังได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ สมาคมกลุ่มศิลปินอีสาน ในเวลาต่อมา ช่วงปี .. 2526 . เชาวฤทธิ์ ได้ศึกษางานเขียนกับ .อวบ สาระเสน เรื่องการใช้สี งานในยุคหลังของ .เชาวฤทธิ์ จะเป็น ดอกไม้ ดอกกุหลาบ ดอกบัว อาจารย์เล่าว่า "มันก็เป็นรูปภาพธรรมดาทั่วไป แต่คนที่เขียนภาพเป็นจะดูออกว่ามันแตกต่างจากงานทั่วๆ ไปอย่างไร การใช้สีในงานนั้นอาจารย์เล่าว่าต้องทำความเข้าใจสีต่างๆ รวมไปถึงการฝึกฝนเรื่อยมาเป็นเวลาหลายสิบปีจึงจะวาดได้ ต้องรู้ว่าลักษณะของสีควรเป็นยังไง ภาพอารมณ์นี้ควรใช้สีอย่างไร สีที่ควบคุมยากที่สุดคือ สีขาว งานโทนสีขาวจะได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากผู้ชม