คเณศ แสนศรีลา

คเณช แสนศรีลา
นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยศิลปากร

คเณศ แสนศรีลา

เกิด : 2539
การศึกษา :
-โรงเรียนดอนตาลวิทยา
- ปัจจุบัน นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติการแสดงงาน :
- รองชนะเลิศ ศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 9 "สยามเมืองยิ้ม"
- ร่วมแสดงศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 35