เทอดทูน คำมงคุณ

เทอดทูน คำมงคุณ  
ประติมากรรม สาขา ทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ (ศ.ป.บ.)

เทอดทูน คำมงคุณ

 เกิด : 31 ตุลาคม 2529

ที่อยู่ : 122/2 .3 .วังสะพุง .วังสะพุง .เลย 42130


การศึกษา :

-โรงเรียนชุมชนวังสะพุง

-โรงเรียนศรีสงครามวิทยา

-วิชาเอก  ประติมากรรม สาขา ทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ (...)


การแสดงผลงาน

-ร่วมแสดงศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 24,27,28

-ร่วมแสดงศิลปกรรม วันคล้ายวันสถาปนา คณะศิลปกกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

-แสดงเดี่ยววาดเส้น ร้านบ้านเพื่อน บาร์&แกลลอรี่

-ร่วมแสดงศิลปกรรม โตชิบา ครั้งที่ 22,25

-ร่วมแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 59

-ร่วมแสดงผลงานเนื่องในวันคล้ายวันครบรอบ 20 ปีศูนย์ศิลป์ สิรินธร หอศิลป์ร่วมสมัยกรุงเทพฯ


เกียรติประวัติ

-2548 ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิวซีเมนต์ไทย SCG

-2550 รางวัลเพชรพระพิฆเนศวร ด้านการส่งเสริม ศิลปวัฒธรมม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

-2553 รางวัลชนะเลิศ อันดับที่2 ประกวดศิลปกรรมวันคล้ายวันสถาปนา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

-2556 ได้รับทุนการศึกษา จาก กองทุสส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์งานศิลปะ มูลนิธิรัฐบุรุษ  พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ 

-2556 รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแสดงประเภทประติมากรรมศลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 59 

-2556 รางวัล ดีเด่น ศิลปกรรมโตชิบา ครั้งที่ 25