พสธร กุลคง

พสธร กุลคง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

พสธร กุลคง

เกิด : 11 พฤภาคม 2541 

ที่อยู่ : 49 หมู่1 .แก่งโสภา .วังทอง .พิษณุโลก 65220 


การศึกษา : 

.. 2557  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนวังทองพิทยาคม จังหวัด พิษณุโลก 

.. 2562  ระดับปริญญาตรี ศิลปบัณฑิต(ศิลปกรรม) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 


ผลงานรางวัลหรือเกียรติประวัติ :

.. 2563 : ได้เข้าร่วม โครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ (Yong Artists Talent #11) ประจำปี .. 2563  จัดโดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

จังหวันครราชสีมา 

.. 2562 : ได้รับการคัดเลือกเข้ารับทุ่น ระดับปริญญาตรี มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ 

.. 2562 : ได้รับทุนมูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงมารศีสุขุมพันธุ์ บริพัตร ครั้งที่ 9 ประจำปี 2562 

.. 2561 : รับรางวัลชมเชย ฐานเทคนิคจิตรกรรม โครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับ ศิลปินแห่งชาติสัญจร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง 

.. 2561 : ร่วมโครงการดาวเด่นบัวหลวง 101 ประจำปี 2561  

.. 2560 : รางวัลที่ 2 ในการประกวดวาดภาพ โครงการแข่งขันทักษะการประกวด วาดภาพในหัวข้อ คิดถึงพ่อ วันที่ 17 สิงหาคม .. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ . อุตรดิตถ์ 

.. 2561 : รางวัลชมเชย งานมหกรรมประกวดหุ่นฟาง หัวข้อ 'สัตว์ป่าภายใต้พระ บารมีพ่อ จังหวัดเชียงใหม่ .. 2560 รับรางวัลเหรียญเงิน ฐานเทคนิคจิตรกรรม ในโครงการ ถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติสัญจร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์