บริจาค

รายละเอียดและวิธีการบริจาค

ท่านสามารถบริจาคเงินเพื่อสนับสนุน

การดำเนินงาน Baramee of Art ได้ 
โดยสามารถโอนเงินบริจาคเข้าบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้..

ชื่อบัญชี มูลนิธิหอธรรมพระบารมี 
ธนาคาร กรุงเทพ สาขาบิ๊กซี ฉะเชิงเทรา 2 
เลขที่บัญชี 5280416776