ความจริง • ความงาม • ความรัก 
นิทรรศการผลงานศิลปะของ ศ.ชลูด นิ่มเสมอ ศิลปินชนบท ผู้มีความเข้าใจในธรรมมะภาคปฏิบัติอย่างลึกซึ้ง มีความเชี่ยวชาญ มีความเป็นศิลปิน ที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะในหลากหลายรูปแบบ เป็นนักทดลองในวัสดุ เทคนิค และขบวนการสร้างสรรค์อยู่ตลอดเวลา อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญผู้วางรากฐานการศึกษาศิลปะแก่วงการศิลปะของไทย ผลงาน กว่า 500 ผลงานในทุกแนวความคิด ที่จัดแสดงครั้งนี้  สร้างขึ้นในหลากหลายเทคนิค หลากหลายวัสดุ และขบวนการสร้างสรรค์  ทำให้ประจักษ์ชัดถึงความมุ่งมั่นในการทำงานศิลปะโดยไม่ยึดติดในรูปแบบวิธีการ 
ด้วยความเข้าใจในธรรม ที่มีความเป็นไทยเป็นพื้นฐาน ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงอัตลักษณ์ของชลูด นิ่มเสมอ หากแต่สะท้อนถึงความเป็นไทย ที่มีความปราณีต เรียบง่าย สงบ งดงาม ซึ่งเป็นวิถีแห่งคนไทยทุกคน