พระพุทธมหาปารมีนุภาพพิสุทธิ์ อนุตตรสังคามวิชัย

จักรพันธุ์ โปษยกฤต

พระพุทธมหาปารมีนุภาพพิสุทธิ์ อนุตตรสังคามวิชัย

จักรพันธุ์ โปษยกฤต (คลิกดูประวัติ >)

เทคนิค : หล่อสำริด

ขนาด : 13 x 30 x 47 cm

ฉบับ : 08947

ปี : 2552นิทรรศการ : ธรรมราชา (คลิกดูนิทรรศการ >)

สถานะ : ปิดการจอง


กลับไปหน้าหลัก