พระเศวตอดุลยเดชพาหนะ คำสอนพ่อกู่ก้องทั้งแผ่นดิน

จักรพันธุ์ ไชยจิตต์

พระเศวตอดุลยเดชพาหนะ คำสอนพ่อกู่ก้องทั้งแผ่นดิน

จักรพันธ์ุ ไชยจิตต์ (คลิกดูประวัติ >)

เทคนิค : หล่อบรอนซ์


ขนาด : 17 x 54 x 35 cm.

ปี : 2560

มุลค่า : 39,999.00 บาทนิทรรศการ : ธรรมราชา (คลิกดูนิทรรศการ >)

สถานะ : ปิดการจอง


กลับไปหน้าหลัก