อัปปนาสมาธิ สมาธิแน่วแน่

นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน

อัปปนาสมาธิ สมาธิแน่วแน่

นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน (คลิกดูประวัติ >)

เทคนิค : โลหะชุบโครเมี่ยม

ขนาด : 29 x 16 x 36 cm

ฉบับ : 1/10นิทรรศการ : ธรรมราชา (คลิกดูนิทรรศการ >)

สถานะ : ปิดการจอง


กลับไปหน้าหลัก