NIGHT MODE

วิรัตน์ ชื่นเรือง

NIGHT MODE

วิรัตน์ ชื่นเรือง (คลิกดูประวัติ >)

เทคนิค : สีอะคริลิคบนผ้าใบ

ขนาด : 70 x 90 cm.

ปี : 2563

มุลค่า : 25,000.00 บาท

โหมดการทำงานศิลปะในเวลากลางคืนของข้าพเจ้าเป็นสภาวะความคิดจิตนาการสร้างสรรค์ถึงสิ่งต่างๆมาเป็นแรงบันดาลใจในการเขียนรูปเช่นคนสัตว์สิ่งของในตอนที่ข้าพเจ้ารู้สึกเหงาใจนั้นข้าพเจ้าจึงได้เขียนหลอดสีและสัตว์เพราะตอนที่ข้าพเจ้านั่งทำงานศิลปะอยู่มีเพียงสีและพู่กันที่จะระบายความรู้สึกของตัวข้าพเจ้านั้นออกมาได้ข้าพเจ้าเขียนสัตว์แทนอารมณ์ความรู้สึกต่างๆข้าพเจ้าเขียนรูปกระทิงเพื่อให้ตัวเองรู้สึกฮึกเหิมในใจและแมวชื่อสีพลอยชอบมาเล่นกวนตอนข้าพเจ้าทำงานทำให้รู้สึกว่าหายเหงาได้เลย
สถานะ : เปิดให้จอง


กรุณากรอกแบบฟอร์มเพื่อจองผลงาน


หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก เช่น 1234567890123
วันเดือนปีเกิด

กลับไปหน้าหลัก