ธรรมะสถิต

อุทัย เขนย

ธรรมะสถิต

อุทัย เขนย (คลิกดูประวัติ >)

เทคนิค : กราไฟต์

ขนาด : 50 x 80 cm.

ปี : 2564

มุลค่า : 50,000.00 บาท

เราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรม 
สถานะ : เปิดให้จอง


กรุณากรอกแบบฟอร์มเพื่อจองผลงาน


หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก เช่น 1234567890123
วันเดือนปีเกิด

กลับไปหน้าหลัก