ฝนหลวง

วีระชัย ใจกล้า

ฝนหลวง

วีระชัย ใจกล้า (คลิกดูประวัติ >)

เทคนิค : สีอะคริลิคบนผ้าใบ

ขนาด : 70 x 100 cm.

ปี : 2564

มุลค่า : 20,000.00 บาท

มาจากโครงการพระราชดําริฝนหลวงของพระเจ้าอยู่หัว ร.9 ซึ่งขจัดความแห้งแล้งก่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ให้แก่แผ่นดินไทยเมื่อใดข้าพเจ้าเห็นฝนตกคิดถึงสมเด็จพ่อ ร.9 ด้วยความเคารพรักเสมอ
สถานะ : เปิดให้จอง


กรุณากรอกแบบฟอร์มเพื่อจองผลงาน


หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก เช่น 1234567890123
วันเดือนปีเกิด

กลับไปหน้าหลัก