คีตอัจฉริยภาพ

วิทยา ทรัพย์ธนะอุดม

คีตอัจฉริยภาพ

วิทยา ทรัพย์ธนะอุดม (คลิกดูประวัติ >)

เทคนิค : ดินสอสี

ขนาด : 38 x 56 cm.

ปี : 2559

หนึ่งในพระอัจฉริยภาพของมหาบุรุษผู้เป็นที่รัก
สถานะ : ปิดการจอง


กลับไปหน้าหลัก