จองเข้าชมนิทรรศการ

จองการเข้าชมนิทรรศการ

หอธรรมพระบารมี ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ระบบการจองเวลาเข้าชมนิทรรศการศิลปะ

กรุณากรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน


เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก เช่น 1234567890123
วันเดือนปีเกิด

รายชื่อนิทรรศการที่เปิดให้เข้าชม ณ ขณะนี้

นิทรรศการ ถาวร ศิลปินแห่งชาติธรรมราชา


วันที่: 05 ธันวาคม 2559 - 01 มกราคม 2642

คลิกดูรายละเอียด


Garden (Outdoor Exhibition)


วันที่: 01 มกราคม 544 - 30 ธันวาคม 2642

คลิกดูรายละเอียด