อินสนธิ์ วงศ์สาม

อินสนธิ์ วงศ์สาม  
ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) 
ปีพุทธศักราช ๒๕๔๒

อินสนธิ์ วงศ์สาม

เกิด : 9 กันยายน 2477 ลำพูน

ที่อยู่ : 109/2 บ้านป่าซางน้อย หมู่ 1 ตำบลบ้านแป้น อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน


การศึกษา :

2498-2504 - ศิลปบัณฑิต (ประติมากรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร

2508-2509 - ศึกษาเพิ่มเติมในประเทศฝรั่งเศส


นิทรรศการเดี่ยว :

2504 - องค์ส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

2505 - All India Fine Arts Society of New Delhi, India

          - The Arts Council of Pakistan, Karachi Pakistan

2506 - Consulate de France - Istanbul, Turkey

           - Plaka Art House, Athens Greece

2507 - Galleria Fuchs, Vienna Austria

2509 - Galleria de Haut Pave, Paris France

2510 - Lichfeld Gallery Conn, USA

2511 - Eleven Gallery, New York USA

2512 - นิทรรศการเดี่ยว De Mena แกลเลอรี่ นิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา

2517 - มหาวิทยาลัยศิลปากร ทับแก้ว

2518 - USIS เชียงใหม่

2523 - สมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพ

2528 - นิทรรศการเดี่ยว USIS เชียงใหม่

2530 - โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพ

2534 - ชุด ดิน น้ำ ลม ไฟ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ กรุงเทพ

2552 - "สุดขอบฟ้า" บ้านศิลปินแห่งชาติ มูลนิธิอุทยานธรรมะและหอศิลป์ อำเภอป่าซาง 

             จังหวัด  ลำพูน


นิทรรศการกลุ่ม :

2500 - นิทรรศการกลุ่ม หอศิลป์แห่งชาติ กรุงเทพฯ

2501 - นิทรรศการกลุ่ม กลุ่มศิลปินศิลปไทยร่วมสมัย

2520 - นิทรรศการกลุ่ม หอศิลป พีระศรี กรุงเทพฯ

2531 - นิทรรศการกลุ่ม USIS เชียงใหม่


รางวัล / เกียรติยศ :

2500 - เกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน ประเภทภาพพิมพ์ ของจิตรกรและประติมากรสมาคม

           - เกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทประติมากรรม ของจิตรกรและประติมากร    สมาคม

2504 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน

2505 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง

2552 - ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (วิจิตรศิลป์) ประติมากรรม