ธรรมชาติ และพันธุ์ไม้

สวน ภูมิทัศน์ และพันธุ์ไม้ ในหอธรรมพระบารมี

ชมพู่แก้วเจ้าจอม