พิชัย นิรันต์

พิชัย นิรันต์
ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ประจำปีพุทธศักราช 2546

พิชัย นิรันต์

เกิด : 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2479  

ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ประจำปีพุทธศักราช 2546


การศึกษา : 

2497 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนไพศาลศิลป์ 

2498 - ศึกษาศิลปะ วิทยาลัยช่างศิลป 2502 

          - อนุปริญญาศิลปบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร  


ผลงาน : 

2512  - การแสดงศิลปกรรม รายได้ถวายเพื่อทรงบำเพ็ญพระราชกุศลตามพระอัธยาศัย  เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ

             เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์  เสด็จมาทรงเป็นประธานเปิด  ลลิโด แกลอรี่  

2517 - ได้รับเชิญเข้าร่วมแสดงงาน “ศิลปะภาพเหมือน” จากกรมศิลปากร  เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  

             พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  หอศิลป์ ถนนเจ้าฟ้า

          - เป็นผู้ช่วยหัวหน้างานศิลปกรรม ของกรมศิลปากร  ในการออกแบบเขียนฉากบังเพลิง พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

            พระนางเจ้ารำไพพรรณี  พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 7

2528 - ได้รับเชิญเขียนภาพจิตรกรรมเทิดพระเกียรติ พระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์  โครงการจิตรกรรมเทิดพระเกียรติ

            ในการสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี  จำนวน 2 ภาพ  

2535 - เป็นผู้ออกแบบหุ่นจำลอง ช้างเผือก ลิงเผือก และกาเผือก ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติช้างต้น  

            เพื่อร่วมฉลองวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  มีพระชนมายุครบ 60 พรรษา  

2538 - ได้รับเชิญเป็นศิลปิน 1 ใน 8  ที่ร่วมเขียนภาพประกอบหนังสือ “พระมหาชนก” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ  

2539 - เขียนภาพจิตรกรรมพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  

            เพื่อติดตั้งที่พิพิธภัณฑสถาน ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  กรุงเทพฯ   


รางวัลและเกียรติคุณ : 

2503 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง (ประเภทจิตรกรรม) จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 11 กรุงเทพฯ 

2504 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน (ประเภทจิตรกรรม)  จากการแลดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 11  กรุงเทพฯ  

2506 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง (ประเภทจิตรกรรม) จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 14  กรุงเทพฯ  

2507 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง (ประเภทจิตรกรรม) จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 15  กรุงเทพฯ  

2538 - ได้รับพระราชทานเหรียญพระมหาชนกทองคำ  พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ   

2543 - ได้รับเกียรติเชิดชูเป็นนักศึกษาเก่าดีเด่น  จากมหาวิทยาลัยศิลปากร  กรุงเทพฯ   

2546 - ได้รับยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติ  สาขาทัศนศิลป์ (วิจิตรศิลป์) จิตรกรรม  จากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ  กรุงเทพฯ