นพวงษ์ เบ้าทอง

นพวงษ์ เบ้าทอง
ศิลปบัณฑิต (ภาควิชาศิลปไทย) 
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

นพวงษ์ เบ้าทอง

การศึกษา :  

- ศิลปบัณฑิต (ภาควิชาศิลปไทย) คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร


นิทรรศการเดี่ยว :

พ.ศ. 2560 -“ ของกินบ่กินมันเน่า ของเก่าบ่เว้ามันลืม ( Back to basic ) ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอศิลป์ถนนเจ้าฟ้า


การแสดงผลงาน :

พ.ศ. 2548 - นิทรรศการผลงานของนักศึกษาภาควิชาศิลปไทย คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

พ.ศ. 2550 - นิทรรศการ One Night Event ( Video Art ) ณ VER Gallery กรุงเทพฯ

พ.ศ. 2551 - นิทรรศการศิลปะนิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร

- นิทรรศการคู่ “ Young Contemperary Thai artist” ณ White space gallery กรุงเทพฯ

- นิทรรศการผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลจิตรกรรมบัวหลวง ณ สถานกงสุลใหญ่ Los Angeles ประเทศสหรัฐอเมริกา

พ.ศ. 2553 - นิทรรศการ “จิตภาพไทย” ณ ปาณิศา แกลเลอรี่ จ.เชียงใหม่

พ.ศ. 2555 - นิทรรศการกลุ่ม “ Folk modern ” ณ หอศิลป์บรมราชกุมารี คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

- นิทรรศการศิลปะ “ Contemporanea Art Festival International PARATY ”ณ เมืองริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล

- นิทรรศการ “SIAM APP” ณ หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2556 - การแสดงนิทรรศการ “ON PAPER” ณ Tama Art University Museum ประเทศญี่ปุ่น

- ผลงานหนังสือ “ สมุดภาพไตรภูมิฉบับอนุรักษ์อักษรธรรมอีสาน ”

พ.ศ. 2557 - นิทรรศการมนต์เสน่ห์ไทย ณ หอศิลปะและวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร


เกียรติประวัติ :

พ.ศ. 2550 - รางวัลที่ ๓ เหรียญทองแดง จิตรกรรมแนวประเพณี งานจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ ๒๙ โดย มูลนิธิธนาคารกรุงเทพ

- รางวัลเกียรตินิยมเหรียญเงิน ศิลป์ พีระศรี งานแสดงศิลปกรรมรุ่นเยาว์ ครั้งที่ ๒๔

- รางวัลชมเชย “ มองศิลป์ ผ่านสิงห์” โดยบริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

พ.ศ. 2551 - รางวัลที่ ๑ เหรียญทอง จิตรกรรมแนวประเพณี งานจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ ๓๐ โดยมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ

พ.ศ. 2552 - รางวัลพิเศษ การแสดงศิลปกรรมนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต ครั้งที่ ๒๑ ณ หอศิลป์เจ้าฟ้า

พ.ศ. 2553 - รางวัลที่ ๑ เหรียญทอง จิตรกรรมแบบประเพณี งานจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ ๓๒ โดยมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ

พ.ศ.2554 - รางวัลดีเด่นการประกวดภาพจิตรกรรมสะท้อนความจงรักภักดี “ ๘๔ พรรษาธรรมราชาประชาธิปไตย” โดยวุฒิสภา

- เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ณ บ้านดำ และได้รับคัดเลือกให้ไปทัศนศึกษา ที่ประเทศอิตาลี โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

พ.ศ.2556 - ได้รับทุนมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์

- รางวัลพิเศษการประกวดศิลปกรรมนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต ครั้งที่ 26 ณ หอศิลป์เจ้าฟ้า

- รางวัลดีเด่นการประกวดจิตรกรรมเพชรยอดมงกุฏ