เพ็ญสิน นีลวัฒนานนท์

เพ็ญสิน นีลวัฒนานนท์
คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เพ็ญสิน นีลวัฒนานนท์

เพ็ญสิน นีลวัฒนานนท์
การศึกษา
  • วิทยาลัยช่างศิลป์
  • มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์
  • Ecole Nationale Superieure des Beaux-Arts de Paris
  • Academie de la Grande Chaumiere - Paris

การแสดงผลงานจิตรกรรม
 12-25 พฤษภาคม 2512 :
 "5 ศิลปินหญิง" บ้านอวบ สาณะเสน กรุงเทพฯ

2513-2518 :
"Oil on canvas" Ecole Nationale Superieure des Beaux-

กรกฎาคม 2534-2535 :
 Arts de Paris "Oil on canvas" lle d'Aix France 

มีนาคม - เมษายน 2536 :
 "Oil on canvas" U.N.E.S.C.O. Paris

29 ธันวาคม 2536 - 29 มกราคม 2537  :
 "Pais in my impression" พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลปกรุงเทพฯ

17 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2538 :
"Italian Rambles" สถาบันฝรั่งเศส กรุงเทพฯ

9 - 30 สิงหาคม 2538 :
"ศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติครองราชย์ 50 ปี โดย 50 ศิลปืน "   Galleria Plaza Jewelry Trade Center            
       
30 ธันวาคม 2539 - 8 มกราคม 2540  :
"นิทรรศการ 337 ศิลปิน เทิดพระเกียรติ" ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ

1 - 28 กุมภาพันธ์ 2540 :
 "Emotion-Color-Atmosphere" พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์กรุงเทพฯ

5 - 28 กันยายน 2540 :
 "ศิลปกรรมร่วมสมัย 55 ปี คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร"พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป กรุงเทพฯ

5 - 16 กุมภาพันธ์ 2541 :
"นิทรรศการศิลปกรรม" หอศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก

7 - 13 พฤษภาคม 2541 :
"8 ศิลปินไทยในปารีส" Masons des Arts Europe Asie Pans

23 พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม 2541 :
"Rhythm of Color" คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ

16 - 29พฤษภาคม 2542 :
 "Les Capitales du Monde" L'Atelier Gen Paul - Montmartre  Paris

17 -  30 มิถุนายน 2542 :
"ศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอศิลป กรุงเทพฯ

14 - 28 มกราคม 2543 :
"นิทรรศการภาพศิลปะรัฐบุรุษอาวุโส นายปรีดี พนมยงค์ เนื่องในวาระครบ 100 ปีชาตกาล" พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอศิลป กรุงเทพฯ

20 มีนาคม - 6 เมษายน 2543 :
"11eme Salon du Grand Format Beaux-Arts de la Societe Nationale d'Horticulture de  France" Mairie du 19eme Paris

15 กันยายน - 10 ตุลาคม 2543 :
 "Art for Silpa Bhirasn in 2000" หอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ

29 ตุลาคม - 14 พฤศจิกายน 2543 :
"6eme Salon du Petit Format Beaux-Arts de la Societe Nationale d'Horticulture de France" Salle de L'Horticulture de la S.N.H.F, Paris

5 - 28 ตุลาคม 2544 :
"Oil on Canvas" L'Atelier Gen Paul - Montmartre Paris

4 - 28 กรกฎาคม 2545 :
 "สีน้ำมันบนผ้าใบ" พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป กรุงเทพฯ

4 - 27 มกราคม 2550 :
"Oil on Canvas" Liszt Gallery Paris

5 - 28 ตุลาคม 2551 :
"Vivid" พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป กรุงเทพฯ

13 มีนาคม 2553 :
Academie de la Grande Chaumiere a Selection of Artists" Academie de la Grande Chaumiere Paris

18  -30 พฤษภาคม 2553 :
"Artozoul และเพื่อน Academie de la Grande Chaumiere" Galerie du Montparnasse Paris

24 กุมภาพันธ์ - 24 มีนาคม 2554 :
"จิตร จิตรกรรม จิตรกร - Ars Longa - Vita Brevis" Gallerie N กรุงเทพฯ

7 - 30 กันยายน 2554 :
"Quelque part - Somewhere" หอศิลปวังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรุงเทพฯ

5 - 28กุมภาพันธ์ 2559 :
"จิตอมตวาทในหิมพานต์" พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลปเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ

2-31 มกราคม 2562 :
 "แดนกุสลา รัมมา" พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป เจ้าฟ้ากรุงเทพฯ