ลิปิกร มาแก้ว

ลิปิกร  มาแก้ว
อาจารย์ประจำคณะวิชาศิลปกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา
วิทยาเขตภาคพายัพ เชียงใหม่

ลิปิกร มาแก้ว

เกิด  : 7 มกราคม 2515 จังหวัดเชียงใหม่
อาจารย์ประจำคณะวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ เชียงใหม่ 
ที่อยู่ปัจจุบัน : เฮือนศิลป์คนยอง 64 หมู่ 4 ต.บวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130 
การศึกษา : ศิลปมหาบัณฑิต คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เกียรติประวัติ
• รางวัลที่ 1 เหรียญทองบัวหลวง มูลนิธิธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน
• รางวัลดีเด่น ศิลปกรรมพานาโซนิค ครั้งที่ 1
• รางวัลที่ 3 ศิลปกรรมความจงรักภักดี มูลนิธิพลเอกเปรม ติณสูลานนท์
• รางวัลที่ 1 การประกวดผลงานศิลปะของกลุ่มลานนา เชียงใหม่
• รางวัลชมเชย ศิลปะนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต บริษัทโตชิบาไทยแลนด์จำกัด
• ศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิชาศิลปกรรม ประจำปี 2546