คิดถึงเหลือเกิน
ความคิดถึงไม่เคยห่างหายจากหัวใจคนไทย ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าไร 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร หรือ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช พระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี
พระมหากษัตริย์ที่ทรงครองราชสมบัติยาวนานที่สุดในประเทศไทย
และทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เคียงข้างสุขทุกข์
ประชาชนตลอดพระชนม์ชีพแม้ทรงสวรรคตแล้ว ภาพพระจริยวัตร
ยังคงอยู่ในหัวใจคนไทยไม่เคยเลือนหาย พระราชกรณียกิจ
ยังทรงคุณูปการมากล้นสืบเนื่องสู่ประชาชนในทุกหัวระแหง
คิดถึงเหลือเกิน อีกช่วงเวลาสำคัญ ที่ความคิดถึงมากมายจะถ่ายทอด
เป็นงานศิลปะทุกแขนง โดยศิลปินใหญ่น้อยทั่วผืนแผ่นดินไทยแทนพลัง
ความงดงามที่มีในทุกความรู้สึกของคนไทยผู้จงรักภักดีต่อพระองค์