พันธะชีวิต นิทรรศการศิลปะวาดเส้น ดินสอสีและ ปากกาครั้งสำคัญในรอบสิบปี ของ สมชาย เถาทอง ประติมากรผู้สร้างสรรค์ประติมากรรมแกะหิน ที่มีชื่อเสียงเป็นอันดับต้นๆของเมืองไทย หลังจาก ปัญหาสุขภาพ จากการที่สร้างสรรค์งานแกะหิน มาเป็นระยะเวลาหลายสิบปี ชื่อของ สมชาย เถาทอง ยังเป็นตำนานที่ทุกคนไม่เคยลืม ในขณะเดียวกัน สมชายได้พักชีวิตศิลปะแห่งการแกะหิน เพื่อ สร้างสรรค์งานวาดเส้นดินสอสีและปากกา บนกระดาษและผืนผ้าใบ สีและลายเส้นที่อ่อนหวาน และแม่นยำของ สมชาย เถาทอง ยังคงสะท้อน ความเป็นศิลปินชั้นครู ที่สั่งสมประสบการณ์ และผสมผสานแนวคิดแห่งขนบประเพณี และ วิถีชีวิตแบบไทยอย่างชัดเจน ความเคลื่อนไหว และบอบบางของเส้นสีสะท้อน ให้รู้สึกถึง ความอบอุ่นผูกพันในครอบครัว ในขณะเดียวกัน ก็ยังคงชัดเจนในความหมายแห่ง พันธะชีวิต ที่เกี่ยวเนื่องด้วยผู้คนรอบข้างซ่อนความหมาย แห่งการเกิดและดำเนินไปของแต่ละชีวิตในวิถี แห่งความเป็นไทยที่สูญหายในสังคมปัจจุบัน พันธะชีวิต จึงเป็นอีกหนึ่งผลงานศิลปะที่ถูกรังสรรค์ และซ่อนตัวอยู่นานนับสิบปี ของสมชาย เถาทอง ซึ่งจะเป็นประจักพยานถึงความเป็นศิลปิน ตัวจริงที่ไม่สามารถมีอะไรเปลี่ยนแปลง จิตวิญญานแห่งการสร้างงานศิลปะได้ ไม่ว่าจะอยู่ ในสถานการณ์ใด ไม่ว่าจะมีใครจะรับรู้หรือไม่ก็ตาม