Awaken 
by Home-sawan Umansap 

การทำงานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในการใช้สีและรูปทรงแบบ ที่ลงตัวในความหมายด้วยการใช้พลัง expresionis ในแบบห่มสวรรค์ ที่มีต่อผลงานชุดนี้
ทำให้ความเป็นพุทธะออกมาในรูปแบบร่วมสมัย
แตกต่างจากผลงานในชุดอื่นๆอย่างชัดเจน 

 ผลงาน Awaken ชุดนี้ นับเป็นผลจากการทำงานในเรื่องราวของศาสนาที่มุ่งมั่น กล้าหาญและพัฒนาต่อเนื่องยาวนาน ของห่มสวรรค์ อู่ม่านทรัพย์ อีกชุดนึง
ในรูปแบบที่หาดูได้ไม่ง่ายนักในปัจจุบันนี้