ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้สถานการณ์ของโลกเปลี่ยนแปลงไป ผู้คนในหลายประเทศทั่วโลก หยุดเดินทาง หยุดการพบปะผู้คน การเคลื่อนไหว ของโลกหยุดลง แต่ในขณะเดียวกันบางสิ่งบางอย่าง ได้อุบัติขึ้นใหม่ ทั้งสังคม อาชีพ และการดำเนินชีวิต ด้านศิลปะก็เช่นกัน ศิลปินหลายท่าน ใช้เวลาที่ โลกปิดลงนี้ เปิดมุมมองที่ชัดเจนทางด้านศิลปะของตนเอง ปิดโลกภายนอก เปิดโลกภายใน สะท้อนความคิดที่ปราศจากการรบกวนใด ๆ ในช่วงระยะเวลานั้น
   Shut / ชัด เมื่อสิ่งหนึ่งปิด สิ่งหนึ่งจึงเปิด เป็นนิทรรศการศิลปะ ที่มูลนิธิ หอธรรมพระบารมี ได้จัดขึ้น เพื่อรวบรวมผลงานศิลปะ ของศิลปินแห่งชาติ ศิลปินร่วมสมัย และศิลปินรุ่นใหม่ ในทุกเทคนิค  ที่เกิดขึ้นในช่วง วิกฤต COVID-19 ตั้งแต่ เดือนมีนาคม ถึง เดือนมิถุนายน 2563 ที่ศิลปินได้ใช้เวลาสร้างสรรค์ งานศิลปะอย่างเต็มที่ ในแนวทางของตนเอง เป็นการบันทึกอารมณ์ ความรู้สึก ซึ่งอาจไม่เคยมีมาก่อน และจัดแสดงเพื่อเป็นการสร้างกำลังใจในการ สร้างผลงานของศิลปินที่ไม่เคยหยุดไม่ว่าจะมีอุปสรรคใด ๆ เกิดขึ้นก็ตาม