นิทรรศการศิลปะอันทรงคุณค่าของชาติ  จากศิลปินแห่งชาติ ในสาขาต่างๆ จำนวน 29 ท่าน ทุกผลงานล้วนเป็นผลงานศิลปะ สร้างสรรค์ที่มีเอกลักษณ์ มีทักษะสูง มีกลวิธีเชิงสร้างสรรค์ ที่หลากหลาย แสดงให้เห็นถึงแนวคิด พัฒนาการทาง งานศิลปะอย่างเด่นชัด ที่สื่อถึงคุณค่าของความจริง ความดี  ความงาม อารมณ์ และคุณค่าทางจิตวิญญาณ อย่างแท้จริง 29  NATIONAL ARTISTS    29  BARAMEE OF ART  ครั้งนี้ นับเป็นนิทรรศการศิลปะที่รวมผลงานสร้างสรรค์ ในทุกรูปแบบ ทุกเทคนิค ครั้งสำคัญของบุคคลอันทรงคุณค่า ของชาติอีกครั้ง ที่จะสร้างพลังแห่งการพัฒนาสติปัญญา  พัฒนาความรู้  สร้างแรงบันดาลใจ สร้างจิตวิญญาณ แห่งการสร้างสรรค์ของมนุษยชาติ ที่ส่งต่อสู่ชนรุ่นใหม่สืบไป