ด้วยปีกแห่งกาลเวลา
สัมผัสเมฆหมอกคลื่นลมแห่งเรื่องราว
กระทบไหว ลอยล่อง ในแต่ช่วงเวลาของชีวิต
กระพือ พริ้วไหว บนเส้นทางศิลปะ 
สู่การพยุง และประคองตน 
ด้วยความประจักษ์ในธรรม
ท่ามกลางความแน่นอนที่ไม่มีอยู่จริง 

นิทรรศการศิลปะของกัญญา เจริญศุภกุล
ศิลปินผู้ใช้เวลาทั้งชีวิตสั่งสมและสร้างสรรค์ 
สะท้อนสิ่งต่างๆ
สู่ความรู้สึกบนผืนผ้าใบ และผลงานหลากหลายที่ไม่เคยหยุดนิ่ง ด้วยจังหวะที่แข็งแรง เบาบาง หรือดุดัน ในแต่ละห้วงอารมณ์ที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาการทำงานศิลปะ 

Wing of time แสดงให้เห็นถึง พุทธิภาวะ ที่ปรากฏบนความหลากหลาย แต่สงบนิ่ง สะท้อนความเป็นจริงที่ปรากฏ ผ่านช่วงเวลาเหล่านั้น สู่จุดหมายแห่งความเข้าใจตนเอง เพื่อบรรจบจุดหมายการเดินทางไกลจากวงจรแห่งทุกข์ เข้ากับประสบการณ์ที่โบยบินผ่านมาในทุกช่วงเวลาของชีวิต