นิทรรศการที่สื่อความหมาย ภายใต้พื้นผิว ผ่านเทคนิค จารบาติก ซึ่งเป็นเทคนิคเฉพาะตัว ของอนุโรจน์ จันทร์โพธิ์ศรี ซึงมีแรงบันดาลใจจากพื้นผิวเซรามิค มาสู่พื้นผิวบน canvas และผ้าจีวร 

โดยขบวนการสร้างงานที่ไม่สามารถควบคุมการเกิดขึ้นของผิวชิ้นงาน อนุโรจน์ ต้องใช้ความชำนาญเฉพาะตัว สร้างสรรค์งานตามทิศทางของผิวงานที่เกิดขึ้น และด้วยระยะเวลาการทำงานที่ต่อเนื่อง และได้เห็นการเกิดขึ้นของพื้นผิวที่แตกต่างด้วยเหตุปัจจัยที่ต่างกัน
ทำให้ชิ้นงานของ อนุโรจน์ เป็นชิ้นงานที่มีคุณค่า
ที่ซ่อนความหมายที่ปรากฏเด่นชัด ถึงความไม่เที่ยง การไม่สามารถคงทนเหมือนเดิม และไม่สามารถบังคับบัญชา ให้เป็นไปตามใจได้

และนี่คือเป็นความจริง ภายใต้ “ เปลือก “ ที่ศิลปิน อนุโรจน์ จันทร์โพธิ์ศรี. สื่อสารผ่านขั้นตอน จารบาติก สู่ความหมาย สัจจธรรมแห่งชีวิต