ME

ชยกร มีทรัพย์สิทธิชัย

ME

ชยกร มีทรัพย์สิทธิชัย (คลิกดูประวัติ >)

เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด : 50x75 cm.

ฉบับ : original

ปี : 2565

สถานที่ : ห้อง 3

มุลค่า : 5,700.00 บาท

เป็นช่วงเวลาของความทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นกับตัวของข้าพเจ้าที่เต็มไปด้วยการผสมกันของความหวาดกลัวต่ออนาคต
เเละการยึดติดกับอัตตาทำให้เกิดเป็นความทุกข์ที่ไม่สิ้นสุดมาทำร้ายตัวเอง

นิทรรศการ : Barameeofart Charity 2022 (คลิกดูนิทรรศการ >)

สถานะ : ปิดการจอง


กลับไปหน้าหลัก