วัดสีฐาน/วัดโพธิพิพัฒนาราม

ธวัชบุรี บ้านหนาด วัดสีฐาน, ไม่ระบุปี (บน)
วัดโพธิพิพัฒนาราม บ.สูงเนิน อ.คำม่วง กาฬสินธุ์, 2543 (ล่าง)

วัดสีฐาน/วัดโพธิพิพัฒนาราม

ชลูด นิ่มเสมอ (คลิกดูประวัติ >)

เทคนิค : ปากกาหมึกดำ บนกระดาษ

ขนาด : 26.1 x 34.3 cm.

ฉบับ : Original

ปี : 2543

มุลค่า : 140,000.00 บาทนิทรรศการ : CHALOOD NIMSAMER - Dhamma Art Love (คลิกดูนิทรรศการ >)

สถานะ : เปิดให้จอง


กรุณากรอกแบบฟอร์มเพื่อจองผลงาน


หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก เช่น 1234567890123
วันเดือนปีเกิด

กลับไปหน้าหลัก