พลุตม์ มารอด

พลุตม์  มารอด 
ศิลปบัณฑิต (จิตรกรรม) คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และ ภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

พลุตม์ มารอด

ชื่อ : พลุตม์ มารอด
เกิด : 1 พฤศจิกายน 2515
การศึกษา : 
- ศิลปมหาบัณฑิต (จิตรกรรม) คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และ ภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ศิลปบัณฑิต (จิตรกรรม) คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และ ภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการกลุ่ม : 
2552 - ธารศิลป์ รักษ์จิตรกร ณ ดิ เอ็มโพเรี่ยม ช้อปปิ้ง คอมเพล็กซ์
2550 - ร่วมแสดงงาน “Painting at the Dragon City at Praprompijit Gallery” ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ร่วมแสดงงาน The Art Exhibition par Excellence 2007 “Silapakorn Alumni Artists Celebrate the 80th Birthday Anniversary of His Majesty the King, the Great Artist”
2549 - ร่วมแสดงงาน “Color Image” ณ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
2548 - ร่วมแสดงงาน “Artists Hurt Tsunami” ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ