เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมาของ Baramee of Art

Baramee of Art
ก่อตั้งเมื่อ 2561

นิทรรศการ และงานอีเว้น

นิทรรศการ และงานอีเว้น

Baramee of Art

สัมผัสบรรยากาศของหอศิลป์ร่วมสมัยมาตรฐานสากล ท่ามกลางธรรมชาติ บนพื้นที่ 15 ไร่ ใช้เวลาเพียง 1 ชั่วโมงจากกรุงเทพ หรือจากตัวเมืองพัทยา ก็เพียง 1 ชั่วโมงเช่นกัน พบงานศิลปะจากศิลปินแห่งชาติ และศิลปินไทยที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ทั้งผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์แกะไม้ และภาพพิมพ์จากแม่พิมพ์โลหะ ส่วนนิทรรศการจัดแสดงถาวร และนิทรรศการหมุนเวียน ทุก 3 เดือน นอกจากนั้นท่านสามารถเดินชมพืชพันธ์ไม้ เช่น เฟิร์น ปาล์ม ไม้ยืนต้นและไม้พุ่มนานาชนิด ขณะเดียวกันท่านสามารถสัมผัสกลิ่นไอแห่งการเจริญสติผ่านงานศิลปะในทุกพื้นที่ ท่านที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางหอธรรมพระบารมีจัดขึ้น เช่น art workshop หรือ mindset camp สามารถสอบถามรายละเอียดได้ทาง call center : ท่านสามารถเข้าชมงานศิลปะ หรือเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดโดยไม่มีค่าใช้จ่าย การสนับสนุนชิ้นงานศิลปะ จะช่วยให้ศิลปินได้ทำ งานศิลปะต่อไป การบริจาคเพื่อหอธรรมพระบารมี จะช่วยให้ทุกคนสามารถเข้ามาสู่สถานที่นี้ และร่วมกิจกรรมต่างๆโดยไม่มีค่าใช้จ่ายต่อไป Contemporary Art Museum Art&Mindfulness &self development activities