จองเข้าชมนิทรรศการ

ลงทะเบียนการเข้าชมนิทรรศการ

หอธรรมพระบารมี ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ระบบการจองเวลาเข้าชมนิทรรศการศิลปะ

กรุณากรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน


หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก เช่น 1234567890123
วันเดือนปีเกิด

รายชื่อนิทรรศการที่เปิดให้เข้าชม ณ ขณะนี้

Barameeofart Charity 2022

999999

วันที่: 01 ตุลาคม 2565 - 04 ธันวาคม 2565

คลิกดูรายละเอียด


Chemin Choisi

เพ็ญสิน นีลวัฒนานนท์ 

วันที่: 01 ตุลาคม 2565 - 04 ธันวาคม 2565

คลิกดูรายละเอียด


Everything is Nothing

พันธ์สิริ สิริเวชชะพันธ์


วันที่: 01 ตุลาคม 2565 - 04 ธันวาคม 2565

คลิกดูรายละเอียด


Beyond the Time

สมชาย แก้วทอง 

วันที่: 01 ตุลาคม 2565 - 04 ธันวาคม 2565

คลิกดูรายละเอียด


มหาชาติ เวสสันดรชาดก 2565

อิทธิพล พัฒรชนม์

วันที่: 02 กรกฎาคม 2565 - 10 ตุลาคม 2565

คลิกดูรายละเอียด


ในหลวงในดวงใจ

ศักดิ์วุฒิ วิเศษมณี

วันที่: 05 - 05 ธันวาคม 2562

คลิกดูรายละเอียด


นิทรรศการ ถาวร ศิลปินแห่งชาติธรรมราชา


วันที่: 05 ธันวาคม 2559 - 01 มกราคม 2642

คลิกดูรายละเอียด


Garden (Outdoor Exhibition)


วันที่: 01 มกราคม 544 - 30 ธันวาคม 2642

คลิกดูรายละเอียด