จักรพันธ์ุ ไชยจิตต์

จักรพันธ์ุ  ไชยจิตต์
ศิลปินอิสระ

จักรพันธ์ุ ไชยจิตต์

ชื่อ : จักรพันธ์ ไชยจิตต์
เกิด : 4 พฤษภาคม 2514
โทร : (053) 854-121, โทรศัพท์มือถือ : 087-179-0374
อีเมล์ : 
J_chaijit@hotmail.com, Jchaijit@yahoo.co.th
การศึกษา : 
- ศึกษาศิลปะจาก อ.จรูญ ไชยจิตต์
- ศึกษาศิลปะด้วยตนเอง