อนุรักษ์ ชัฎอนันต์

อนุรักษ์  ชัฎอนันต์
ศิลปินอิสระ

อนุรักษ์ ชัฎอนันต์

ชื่อ : อนุรักษ์ ชัฏอนันต์
เกิด : 15 มีนาคม 2510 กรุงเทพฯ
ที่อยู่ : 40/16 ซอยลาดพร้าว 83 เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร : 0-2933-1475
การศึกษา : 
2533 - ศบ.ศิลปศึกษา ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นิทรรศการเดี่ยว : 
2538 - Different Colors/Different Strokes ซันเดย์แกลเลอรี่ กรุงเทพฯ
2543 - ระหว่างความระแหงกับการระเหย หอศิลปวิทยนิทรรศน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
2544 - วัฒนธรรมข้าว อนุสรณ์สถาน 14 ตุลาฯ กรุงเทพฯ
นิทรรศการกลุ่ม : 
2530 - นิทรรศการศิลปกรรมเนื่องในเดือนตุลาคม ครั้งที่ 1 หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพฯ
2535 - "สามมิติ-สามสภาวะ" อาร์ตฟอรั่ม กรุงเทพฯ
2536 - ศิลปะแลกเปลี่ยน โดยศิลปินไทย-ออสเตรเลีย-ฟิลิปปินส์ ศูนย์บ้านตึก นนทบุรี
2537 - "กระแสวิกฤต" ลานปรีดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพฯ
- "กลับหลังหัน-หันหลังกลับ" ศูนย์บ้านตึก นนทบุรี
2538 - "เชียงใหม่จัดวางสังคม" ครั้งที่ 3
2539 - "สัปดาห์ร่วมทุกข์" เชียงใหม่จัดวางสังคม ประตูท่าแพ เชียงใหม่
2541 - "เรื่องจริง-เรื่องเล่า" หอศิลป์ตาดู กรุงเทพฯ
2542 - "ป่ากับเมืองเรื่องเดียวกัน" หอศิลปแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2543 - "เมืองรุกรานป่า" หอศิลปแห่งชาติ กรุงเทพฯ
- "ธรรมชาติจัดวาง-จัดวางธรรมชาติ" บางกอกแกลเลอรี่ กรุงเทพฯ