ทรงเดช ทิพย์ทอง

ทรงเดช ทิพย์ทอง
ศิลปมหาบัณฑิต สาขาศิลปไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ทรงเดช ทิพย์ทอง

เกิด   5 มกราคม 2512 จังหวัดเชียงราย

ที่อยู่  68/1หมู่ 1 บ้านแม่คำสบเปิน .แม่คำ .แม่จัน .เชียงราย 57240  

การศึกษา           

 • โรงเรียนบ้านแม่คำสบเปิน .. 2524
 • โรงเรียนแม่จันวิทยาคม .. 2527
 • สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ เชียงใหม่ .. 2533
 • ศิลปกรรมบัณฑิต สาขาจิตรกรรม คณะศิลปกรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ปทุมธานี .. 2535
 • ศิลปมหาบัณฑิต สาขาศิลปไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ .. 2542

ประวัติการแสดงผลงาน


นิทรรศการเดี่ยว  

                                                                                                                                                                                 

  2544

 • รูปลักษณ์แห่งศรัทธา /สุรพล แกเลอรี, กรุงเทพฯ

  2547

 • คืนความบันดาลใจ/9 Art Gallery , เชียงราย

  2551

 • ภายใต้ร่มเงาแห่งความปีติ /Number 1 Gallery   , กรุงเทพฯ 

 

นิทรรศการกลุ่ม   

    

2535                

 • นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 15, 17, 18, 20, 21, 22 โดยธนาคารกรุงเทพ / หอศิลป ผ่านฟ้า ศูนย์สังคีตศิลป์

2536                

 • การแสดงศิลปกรรมกลุ่มแป้นเกล็ดครั้งที่ 1 / หอศิลป์ศรีนครพิงค์
 • การแสดงงานศิลปกรรม17 สล่าเชียงราย / หอศิลป์อหิงสา

2537    

 • การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 40 / หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร

2538    

 • นิทรรศการศิลปกรรมสัญจรกลุ่มแป้นเกล็ดครั้งที่ 2 /พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ หอศิลป์ / หอศิลป์กาดสวนแก้ว / หอศิลป์อหิงสา
 • นิทรรศการสืบสายลายเมือง” / หอศิลป์ครูเทพ เชียงใหม่

2540    

 • นิทรรศการศิลปกรรมกลุ่มแป้นเกล็ดครั้งที่ 3 / โรงแรมสยามซิตี้

2541    

 • นิทรรศการศิลปกรรมกลุ่ม 5 คนเมือง / ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2542    

 • นิทรรศการศิลปกรรมสล่าเชียงราย 25 ปี สถาบันราชภัฎเชียงราย / ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฎเชียงราย
 • “ AJAC 25th  NEW ART IN TOKYO “   Tokyo Metropolitan Art Museum, Ueno Imperial Park Tokyo , Japan

2543    

 • นิทรรศการเวลากับชีวิตศิลปร่วมสมัยปี2543 ศิลปินกลุ่ม AJAC (ญี่ปุ่น) และศิลปินไทย หอศิลป วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • นิทรรศการ ศตวรรษส่วยสรวง ฉลองร้อยปีสมเด็จย่า สำนักศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฎเชียงราย
 • นิทรรศการ ศิลปเพื่อพระธรรมโดยองค์การ พุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกและองค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ร่วมกับภาควิชาศิลปะ. ไทย คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร โรงแรมอารีน่าพล่าซ่า ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ

2545    

 • นิทรรศการ “META” หอศิลปกรรมร่วมสมัยเวียงตะวัน กรุงเทพฯ
 • นิทรรศการจิตวิญญาณไทยโดย 13 ศิลปินจากภาคเหนือและกรุงเทพฯ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • นิทรรศการสล่าเชียงราย เฉลิมพระเกียรติในหลวง 75 พรรษา ศูนย์ส่งเสริมสาธิตฯ จังหวัดเชียงราย

2547    

 • นิทรรศการฮ้อยเส้น ฮอมสีครั้งที่ 1 แกลเลอรี่ ปาณิศา
 • นิทรรศการศิลปกรรมเชียงรายศิลป์เพื่อหอศิลป์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป กรุงเทพฯ
 • นิทรรศการศิลปกรรมขนาดเล็ก “Small work” / 9 Art Gallery .เชียงราย
 • นิทรรศการศิลปกรรมเปิดหอศิลปะ Chiangrai Art Museum โดย 17 ศิลปินเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
 • นิทรรศการศิลปกรรม Pieces & Whole หอศิลปวัฒนธรรมภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา

  2548  

 • นิทรรศการดวงประทีปแห่งตะวันออก เทศกาลศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ 14 หอศิลปวัฒนธรรมภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา
 • Sketch from  Paris / 9  อาร์ตแกลเลอรี่  เชียงราย 
 • นิทรรศการศิลปกรรม กลุ่มแป้นเกล็ด ครั้งที่ 4 / 9 Art Gallery .เชียงราย                       
 • นิทรรศการฉลองสิริราชสมบัติ 60  ปี  :  60  ศิลปินเชียงราย / สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย    

   2550               

 • สาละวินอลังการศิลป์แห่งสายน้ำ วิถีป่า  วิถีปกากญอ / อาคารไทยพาณิชย์  ปาร์ค  พลาซา  กรุงเทพฯ
 • นิทรรศการโฉมหน้าศิลปิน / อาร์ทเทอรี่ สีลมแกลอเรีย  กรุงเทพฯ 
 • นิทรรศการศิลปกรรมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง จีนไทย  :  ยวี่ซีล้านนา / มหาวิทยาลัยยวื่ซีนอร์มอล  ประเทศจีน                                                                                                                                                                                                          
 • นิทรรการศิลปะไทย ครั้งที่ 2โดยมหาบัณฑิตคนเมืองลานนา/แกลเลอรี ปาณิศา เชียงใหม่

  2551       

 • International Art Exchange Thailand – USA – Yunnan 2008

  2552                    

 • The North Faithโดย 9 ศิลปินไทย/ Number 1 Gallery ,กรุงเทพฯ 
 • นิทรรศการศิลปะไทยร่วมสมัย ในฝรั่งเศส Moulin Des Acacias Rue Du Cornillon
 • นิทรรศการศิลปะ วิถีของวัฒนธรรม ความเชื่อ และความศรัทธา/ Number 1 Gallery ,กรุงเทพฯ
 • นิทรรศการศิลปะไทย ครั้งที่ 3โดยมหาบัณฑิตศิลปไทยคนเมืองลานนา/แกลเลอรี ปาณิศา เชียงใหม่

2553

 • นิทรรศการ “Sawasdee the Art and Culture of Thailand 2010” ลอสแองเจลิส วอชิงตัน ชิคาโก ลาฟาแยท โดยมูลนิธิ Cancer Fighters Art, Inc. สหรัฐอเมริกา

 

เกียรติประวัติ


2533

 • รางวัลที่ 2 การประกวดภาพบุหรี่สินค้าแห่งความตายโดยองค์การ รณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

2533-2534

 • รางวัลที่ 2, 1 การประกวดศิลปกรรมเยาวชนภาคเหนือโดยศิลปินกลุ่มลานนาครั้งที่ 9, 10

2535

 • รางวัลที่ 3 จิตรกรรมวัฒนธรรมประเพณีภาคเหนือ โดยธนาคารแห่งประเทศไทย

2536

 • รางวัลที่ 2 จิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯเนื่องในวโรกาสฉลองพระชนมายุ 80 พรรษา โดยธนาคารกสิกรไทย

2537

 • รางวัลที่ 3 เหรียญทองแดงบัวหลวง ครั้งที่ 18 ประเภทจิตรกรรมแบบประเพณี โดยธนาคารกรุงเทพ

2538

 • รางวัลชมเชยศิลปกรรมเทิดหล้า กาญจนาภิเษกสมโภช โดยธนาคาร ไทยพาณิชย์

2538-2539

 • รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 3 จิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิคครั้งที่ 1, 2

2539

 • รางวัลที่ 2 เหรียญเงินบัวหลวง ครั้งที่ 20 ประเภทจิตรกรรมแนวประเพณี โดยธนาคารกรุงเทพ

2540

 • รางวัลดีเด่นจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 3
 • ศิลปินรับเชิญนิทรรศการจิตรกรรมไทย 2 จิตวิญญาณ

2541

 • รางวัลที่ 2 เหรียญเงินสิงห์ จิตรกรรมมองสิงห์ผ่านศิลป์ประเภท จิตรกรรมไทยประเพณี โดยบริษัทบุญรอดบริเวอรี่
 • รางวัลที่ 1 เหรียญทองบัวหลวง ครั้งที่ 22 ประเภทจิตรกรรมแบบประเพณี