วาสนา สีสัง

วาสนา สีสัง  
วาดมั้ยสตูดิโอ

วาสนา สีสัง

เกิด :  5 ธันวาคม 2519 1976

การศึกษา
- สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตเพาะช่าง

นิทรรศการเดี่ยว
2019 - วาสนามหาเทพ ณ Classy Cafe กรุงเทพฯ

นิทรรศการกลุ่ม
2019 - ผลงานร่วมประมูลเพื่อพิพิธภัณฑ์ศิลปะเชียงใหม่
         - นิทรรศการ 45 ปี คณะศิลปะประจำชาติ ณ 333 Gallery River City Bangkok
       -  นิทรรศการ "ทำบุญ หรือ ทำบาป MAKING MERIT or CREATING HURT " ณ หอธรรมพระบารมี ฉะเชิงเทรา
- นิทรรศการ "Baramee of art Chality 2019" ณ หอธรรมพระบารมี ฉะเชิงเทรา
- นิทรรศการ "คิดถึงเหลือเกิน" ณ หอธรรมพระบารมี ฉะเชิงเทรา