วีรศักดิ์ พิมพ์แก้ว

วีระศักดิ์  พิมพ์แก้ว  
ศิลปิน

วีรศักดิ์ พิมพ์แก้ว

เกิด : 4 มีนาคม 2527

การศึกษา
- รร.ค้อวังวิทยาคม
- คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น