เกียรติอนันต์ เอี่ยมจันทร์

เกียรติอนันต์ เอี่ยมจันทร์
ศิลปมหาบัณฑิต (จิตรกรรม) 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

เกียรติอนันต์ เอี่ยมจันทร์

วันเดือนปีเกิด                         13 พฤษภาคม 2525

 ประวัติการศึกษา                   

 • โรงเรียนบรรจงรัตน์
 • โรงเรียนพระนารายณ์
 • วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
 • ศิลปบัณฑิต คณะจิตรกรรมประติมากรรม และภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • กำลังศึกษาระดับศิลปมหาบัณฑิต(ภาควิชาจิตรกรรม) คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

ประวัติการแสดงงาน            

 • ร่วมแสดงงานศิลปกรรม “14 ตุลา วันประชาธิปไตย
 • ร่วมแสดงศิลปกรรม ปตท.ครั้งที่ 18 “แต้มสีปั้นฝัน เพื่อสร้างสรรค์สังคมไทย
 • แสดงงานนิทรรศการ drawing โดยนักศึกษาคณะจิตรกรรม ฯลฯ ปี 2545
 • แสดงงานเปิดบ้านจิตรกรรมในโอกาสครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • แสดงงานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยพม่า ศูนย์วัฒนธรรมแห่งชาติ
 • แสดงงานนิทรรศการ Thai short film ประจำปี 2545
 • แสดงงานศิลปะโต้ตอบ Interactive Art” หอศิลป์ คณะจิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • แสดงงานหุ่นนิ่ง ทิวทัศน์ และภาพคนโดยนักศึกษาภาควิชา จิตรกรรม  มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปี 2546
 • แสดงงานรณรงค์เพื่อเยาวชนในการเลือกตั้ง We-VOTE  สยาม center point
 • ร่วมแสดงงานศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ครั้งที่ 21
 • ร่วมแสดงงานศิลปกรรมสามารถ ครั้งที่ 1 “ความรุ่งเรืองของเมืองไทย
 • ร่วมแสดงงานศิลปกรรม Panasonic ครั้งที่ 7,8
 • แสดงงานกลุ่ม “ Life Reflection ”  ROSE GARDEN สวนสามพราน
 • แสดงานกลุ่ม “ Parallel Universe” The Number1Gallery ,The Silom Galleria

 เกียรติประวัติ         

2546

 • รางวัลดีเด่น ระดับอาชีวะศึกษาการประกวดกล้วยไม้ไทย เส้น สาย ศาสตร์ และศิลป์ครบรอบ 80 ปี ศาสตราจารย์ ระพีสาคริก   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ได้รับคัดเลือกในโครงการ  “Fly Thai with Thai Artist”  โดย มหาวิทยาลัยศิลปากรและ บริษัท การบินไทย จำกัดมหาชน

2547

 • รางวัลผลิตภัณฑ์สี ศิลปากรประดิษฐ์ การแสดงงานศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ครั้งที่ 21
 • รางวัลทองประเภทจิตรกรรม ศิลปกรรมสามารถครั้งที่ 1 “ความรุ่งเรืองของเมืองไทยโดยมูลนิธิสามารถ และ บริษัท SAMART cooperation. จำกัดมหาชน
 • รางวัลดีเด่นประเภทจิตกรรม โครงการ “Young Thai Artist Award 2004”  โดยมูลนิธิซีเมนต์ไทย.

2548

 • ได้รับทุนกองทุนสร้างสรรค์รัฐบุรุษ พณ พลเอก เปรม ติณสูรานนต์
 • รางวัลเกียรตินิยม เหรียญเงิน ศิลป์ พีระศรี การแสดงงานศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ครั้งที่ 22 
 • รางวัลดีเด่นการประกวดศิลปกรรมนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต TOSHIBA ครั้งที่  17
 • รางวัลนาค การประกวดศิลปกรรม อมตะ อาร์ต อวอร์ด ครั้งที่ 2 ประจำปีพ..2548  โดยมูลนิธิอมตะ

2549

 • รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 1 การประกวดจิตรกรรมร่วมสมัย PANASONIC ครั้งที่ 8
 • เขียนภาพประกอบ  งานวรรณกรรมดีเด่นรางวัลศิลปะเพื่อเยาวชนไทยเรื่องสงครามศักดิ์สิทธิ์โดยมูลนิธิซีเมนต์ไทย ร่วมกับ สำนักพิมพ์ NANMEEBOOKS
 • รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 52
 • รางวัลดีเด่นการประกวดศิลปกรรมนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต TOSHIBA ครั้งที่ 17