จักรี คงแก้ว

จักรี คงแก้ว
ศิลปมหาบัณฑิต คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

จักรี คงแก้ว

เกิด 6 เมษายน 2526
ที่อยู่ 15 หมู่ 4 ต.นาขา อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110

ประวัติการศึกษา
- ศิลปบัณฑิต (สาขาภาพพิมพ์) คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ศิลปมหาบัณฑิต คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

โทรศัพท์ 089-509-5977

E-mail - jakkee_k@hotmail.com

Facebook - จักรี คงแก้ว

เกียรติประวัติและการแสดงผลงาน

2559 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียยเงินประเภทภาพพิมพ์ การประกวดศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 62 "Honorable Mention" 1st Internationnal Print Biennial in Lodz, Poland
          - รางวัลรองชนะเลิศ การประกวดศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 5 โดยบริษัทไทยเบฟเวอร์เรจ จำกัด (มหาชน)
2558 - รางวัลที่ 3 เหรียญทองแดง การประกวดศิลปกรรมอมตะ อาร์ตอวอร์ด
2557 - รางวัลที่ 2 โครงการเกษตรศิลป์ 72 ปี  "เกษตรศาสตร์" สั่งสมความอุดมแห่งแผ่นดิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
          - รางวัลเหรียญทองแดง การประกวดศิลปกรรม UOB ครั้งที่ 7 
          - รางวัลที่ 2 การประกวดศิลปกรรม "กรุงไทย" ของธนาคารกรุงไทย
          - รางวัลชมเชย การประกวดศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 2 โดยบริษัท ไทยเบฟเวอร์เรจ จำกัด (มหาชน)