จักรี คงแก้ว

จักรี คงแก้ว
ศิลปมหาบัณฑิต (ภาพพิมพ์) 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

จักรี คงแก้ว

เกิด : 6 เมษายน 2526
ที่อยู่ : 15 หมู่ 4 ต.นาขา อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
โทรศัพท์ : 089-509-597
E-mail :  jakkee_k@hotmail.com
Facebook : จักรี คงแก้ว

การศึกษา :
- วิทยาลัยช่างศิลป์ลาดกระบัง กรุงเทพมหานครฯ
- ศิลปบัณฑิต (สาขาภาพพิมพ์) คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ศิลปมหาบัณฑิต (สาขาภาพพิมพ์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

เกียรติประวัติและการแสดงผลงาน :

2559 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงินประเภทภาพพิมพ์ การประกวดศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 62 

-“Honorable Mention” 1st International Print Biennial in Lodz, Poland

- ร่วมแสดง International Biennial Print Exhibit: 2016 ROC

- รางวัลรองชนะเลิศ การประกวดศิลปกรรมช้างเผือกครั้งที่ 5 โดยบริษัทไทยเบฟเวอร์เรจ จำกัด (มหาชน)

2558 - รางวัลที่ 3 เหรียญทองแดง การประกวดศิลปกรรมอมตะ อาร์ตอวอร์ด
2557 - รางวัลที่ 2 โครงการเกษตรศิลป์ 72 ปี  "เกษตรศาสตร์" สั่งสมความอุดมแห่งแผ่นดิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- รางวัลเหรียญทองแดง การประกวดศิลปกรรม UOB ครั้งที่ 7 
- รางวัลที่ 2 การประกวดศิลปกรรม "กรุงไทย" ของธนาคารกรุงไทย
- รางวัลชมเชย การประกวดศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 2 โดยบริษัท ไทยเบฟเวอร์เรจ จำกัด (มหาชน)
2556 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงินประเภทภาพพิมพ์ การประกวดศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 59

- รางวัลชมเชยการประกวดศิลปกรรม มองสิงห์สร้างศิลป์ Outstanding Awards

- รางวัลชมเชย การประกวดศิลปกรรมช้างเผือกครั้งที่ 3 โดยบริษัทไทยเบฟเวอร์เรจ จำกัด (มหาชน) 2557

- รางวัลที่ 2 โครงการเกษตรศิลป์ 72 ปี “เกษตรศาสตร์” สั่งสม ความอุดมแห่งแผ่นดิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2558

- รางวัลที่ 3 เหรียญทองแดง การประกวดศิลปกรรมอมตะ อาร์ตอวอร์ด

- รางวัลเหรียญทองแดง การประกวดศิลปกรรม UOB ครั้งที่ 7

- รางวัลที่ 2 การประกวดศิลปกรรม “กรุงไทย” ของธนาคารกรุงไทย

- รางวัลชมเชย การประกวดศิลปกรรมช้างเผือกครั้งที่ 2 โดยบริษัท ไทยเบฟเวอร์เรจ จำกัด (มหาชน)

- รางวัลที่ 2 สนับสนุนธนาคารกรุงไทย การประกวดศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 60