กัญญา เจริญศุภกุล

กัญญา เจริญศุภกุล
ศิลปมหาบัณฑิต The school of The Art Institute of Chicago รัฐอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา

กัญญา เจริญศุภกุล

เกิด : 
20 กันยายน 2490
ที่อยู่ : 
32 ซอยอารี (ใต้) พหลโยธิน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร : 
02-278-5648
เว็บไซต์ : 
www.rama9art.org/kanya
การศึกษา : 
2515 - ศิลปบัณฑิต (ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
2520 - ศิลปมหาบัณฑิต The School of The Art Institute of Chicago รัฐอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา.
นิทรรศการเดี่ยว : 
2530 - ภาพพิมพ์หิน-จิตรกรรมหมึกดำ หอศิลปพีระศรี
2533 - ดอกไม้ : 
หิน: ฤดู พิพิธฑสถานแห่งชาติ หอศิลป
2534 - สาระจากหิน อาร์ตฟอรั่ม
2536 - กัญญา เจริญศุภกุล
2534-2536 - พิพิธฑสถานแห่งชาติ หอศิลป
นิทรรศการกลุ่ม : 
2515 - นิทรรศการภาพพิมพ์นานาชาติ โคเปนเฮเกน เดรมาร์ค
2532 - ความบันดาลใจจากญี่ปุ่น หอศิลปแห่งชาติ และพุทธสถาน เชียงใหม่
2534-2536 - Intergrative Art of Modern Thailand สหรัฐอเมริกา
2538 - นิทรรศการศิลปะอาเซียน ครั้งที่ 10 พิพิธฑสถานแห่งชาติ สิงคโปร์
รางวัล/เกียรติยศ : 
2515 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง (ภาพพิมพ์) งานแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 21
2525 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง (จิตรกรรม) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 25