เทพพงษ์ หงษ์ศรีเมือง

เทพพงษ์ หงษ์ศรีเมือง
ศิลปมหาบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์ (ภาพพิมพ์) 
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

เทพพงษ์ หงษ์ศรีเมือง

เกิด : 3  ตุลาคม  2534


การศึกษา :

- ศิลปบัณฑิต (ภาพพิมพ์) สาขา ภาพพิมพ์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- ศิลปมหาบัณฑิต ทัศนศิลป์ (ภาพพิมพ์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร


เกียรติประวัติและการแสดงผลงาน :

พ.ศ. 2563 - รางวัลรองชนะเลิศ การประกวดนิทรรศการภาพพิมพ์นานาชาติ The 11th Kochi International Triennial Exhibition of Print, ประเทศญี่ปุ่น

พ.ศ. 2562 -การแสดงศิลปกรรมออมสิน ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ  ออมมรดกสิน แผ่นดินแม่

-การแสดง ศิลปกรรมกรุงไทย  ครั้งที่  4

-การแสดง ศิลปกรรมช้างเผือกครั้งที่ 8

-การแสดงศิลปกรรม  ปตท  ครั้งที่  34 

พ.ศ. 2561 -ร่วมแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 63

-การแสดงศิลปกรรม ออมสิน ครั้งที่ 2 หัวข้อใต้ร่มพระบารมี 

-การแสดงศิลปะนิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท สาขาทัศนศิลป์ ภาควิชาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์  มหาวิทยาลัยศิลปากร

-การแสดงศิลปกรรมช้างเผือกครั้งที่ 5

-ร่วมแสดงศิลปกรรม ปตท ครั้งที่ 33

พ.ศ. 2560 -การแสดงศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 4

-ร่วมแสดงศิลปกรรม ปตท ครั้งที่ 32

-ร่วมแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 62

-ร่วมแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 61

-ร่วมแสดงศิลปกรรมช้างเผือก

-ร่วมแสดงประกวดศิลปกรรมอมตะ อาร์ต อวอร์ดครั้งที่7

พ.ศ. 2558 -ร่วมแสดงศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 1

-ร่วมแสดงศิลปกรรม ปตท ครั้งที่ 31

พ.ศ. 2557 -การแสดงศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 3

-ร่วมแสดงศิลปกรรม ปตท ครั้งที่ 30

-การแสดงศิลปะนิพนธ์ยอดเยี่ยม  

-การแสดงศิลปกรรมโตชิบาครั้งที่ 27

-การแสดงงานของเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ณ หอศิลป์ราชดำเนิน

-การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ครั้งที่ 31

-การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 60

-การการแสดงศิลปกรรมจิตรกรรมหรือศิลปะภาพพิมพ์BAM สืบสานศิลปะล้านนานำคุณค่าวัฒนธรรมท้องถิ่นสังคมไทยครั้งที่ 2

-การแสดงศิลปกรรมโตชิบาครั้งที่ 26

-Tokyo screen print biennale

พ.ศ.2556 -ร่วมแสดงศิลปกรรมรุ่นเยาว์ครั้งที่ 30 ณ หอศิลป์มหาวิยาลัยศิลปากร

-ร่วมแสดงศิลปกรรมโตชิบานำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต ครั้งที่25 ณ หอศิลป์เจ้าฟ้า

-การแสดงศิลปกรรมจิตรกรรมหรือศิลปะภาพพิมพ์BAM สืบสานศิลปะล้านนานำคุณค่า สังคมไทย ครั้งที่ 1   

-การแสดงนิทรรศการกลุ่ม Print as Print ครั้งที่ 6

-เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ณ บ้านดำนางแล จังหวัด เชียงราย 

-ชนะเลิศการคัดเลือกในโครงการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่นครลอสแองเจอลิส ประเทศ สหรัฐอเมริกา

พ.ศ. 2555 -ร่วมแสดงนิทรรศการครบรอบ 30 ปี คณะวิจิตรศิลป์ ณ  หอศิลปวัฒนธรรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พ.ศ.2554 -ร่วมแสดงนิทรรศการM&C ณ.หอศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

การแสดงผลงานในระดับนานาชาติ :

พ.ศ.2561 -Guanlan International Print Biennial 19 ณ ประเทศจีน

พ.ศ.2560 -Guanlan International Print Biennial 17 ณ ประเทศจีน

พ.ศ.2559 -The 2nd Graphic Art Competition and Exhibition - Viet Nam 2016  ประเทศเวียดนาม

-1st International Print Biennial Łódź 2016  ประเทศโปรแลนด์

-Taiwan International Biennial Print Exhibit: 2016 ROC  ประเทศไต้หวัน

-Xuyuan International Printmaking Biennale Committee

-The Centre for Contemporary Printmakin Seacourt Print Workshop LTD is a company registered in Northern Ireland 

with Company Number NI24162. ณ ไอซแลนด์เหนือ

พ.ศ.2557 - ชนะเลิศการคัดเลือกในโครงการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่ นครลอสแองเจอลิส ประเทศ สหรัฐอเมริกา 

 

เกียรติประวัติรางวัลที่ได้รับ

พ.ศ.  2562 -รางวัลยอดเยี่ยมศิลปกรรมออมสิน ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ  ออมมรดกสิน แผ่นดินแม่

-รางวัชมเชย ศิลปกรรมกรุงไทย  ครั้งที่  4

-รางวัลชมเชย ศิลปกรรมช้างเผือกครั้งที่ 8

-รางวัลดีเด่นการประกวดศิลปกรรม  ปตท  ครั้งที่  34 

พ.ศ. 2561 -รางวัลชมเชย ศิลปกรรมช้างเผือกครั้งที่ 7

พ.ศ. 2560 -รางวัลอันดับ 3 ศิลปกรรมกรุงไทย

-รางวัลยอดเยี่ยมศิลปกรรมออมสิน ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ  ใต้ร่มพระบารมี

-รางวัลรองชนะเลิศการประกวดศิลปกรรมช้างเผือกครั้งที่ 6

พ.ศ. 2559 -ราววัลชมเชยศิลปกรรมช้างเผือก

พ.ศ 2558 -รางวัลสนับสนุนศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 61

-ราวัลดีเด่นศิลปกรรมโตชิบาครั้งที่ 27

พ.ศ.2557 - ชนะเลิศการคัดเลือกในโครงการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่ นครลอสแองเจอลิส ประเทศ สหรัฐอเมริกา

-รางวัลเหรียญเงินศิลป์พีระศรี  ศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ครั้งที่ 31

-รางวัลสนับสนุนศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 60

-รางวัลยอดเยี่ยมศิลปกรรมจิตรกรรมหรือภาพพิมพ์สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ครั้งที่ 2

-รับทุนส่งเสริมการศึกษาและสร้างสรรค์ผลงานศิลปะมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์

-รางวัลดีเด่นศิลปกรรมโตชิบา นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต ครั้งที่ 26

-รับเหรียญศิลป์  พีระศรี  เนื่องในวันศิลป์  พีระศรี

พ.ศ.2556 -รางวัลสนับสนุนของศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ครั้งที่ 30

-รางวัลยอดเยี่ยมศิลปกรรมจิตรกรรมหรือภาพพิมพ์สืบสานวัฒนธรรม ล้านนา ครั้งที่ 1

-รางวัลดีเด่น การประกวดวาดรูปเกาะลอย จังหวัดชลบุรี