ประทีป คชบัว

ประทีป คชบัว
ศิลปบัณฑิต (สาขาจิตรกรรม) 
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
มหาวิยาลัยศิลปากร

ประทีป คชบัว

เกิด : 13 เมษายน 2505

ที่อยู่ :9/362 หมู่บ้านนภาวัลย์ .พหลโยธิน .กม.25 สายไหม บางเขน กรุงเทพฯ 10220

โทรศัพท์ : 0-2531-9264, 0-2991-3065


การศึกษา :

ศิลปบัณฑิต (สาขาจิตรกรรม) คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิยาลัยศิลปากร


นิทรรศการเดี่ยว : 

2538 - 2548 - "อดีตเป็นอย่างนั้น ปัจจุบันเป็นอย่างนี้" หอศิลปแห่งชาติ


- "ท้องร้อง สมองพูด" อาเตอริเย อาร์ต แกลเลอรี่


- "นิทรรศการศิลปะโดย 7 ศิลปิน" อาคารสำนักงานใหญ่ การบินไทย


นิทรรศการกลุ่ม 


2538 - 2548 - ร่วมแสดงงานชุด "ศิลปะแห่งรัชกาลที่ 9" ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์


- ร่วมแสดงงานชุด "มหกรรมศิลปะเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา" ซีคอน สแควร์


- ร่วมแสดงงาน "อลังการศิลป์บนสายน้ำโขง" อาคารพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์


- ร่วมแสดงงานที่ประเทศมาเลเซีย "TRADITION TO MODERNITY"


- ร่วมแสดงงานชุด "มหกรรมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี" ซีคอนสแควร์


- ร่วมแสดงงานชุด "การแสดงงานศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 21" เดอะ สีลม แกลเลอเรีย