ธีรวุฒิ คำอ่อน

ธีรวุฒิ คำอ่อน  
ศิลปมหาบัณฑิตสาขาทัศนศิลป์ (ภาพพิมพ์) 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ธีรวุฒิ คำอ่อน

เกิด : 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2535


การศึกษา :

2563 ศิลปมหาบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์ (ภาพพิมพ์) คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
2559 - ศิลปบัณฑิต สาขาภาพพิมพ์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิยาลัยเชียงใหม่
 
การแสดงผลงานกลุ่ม
2563 นิทรรศการ The International Graphic Arts Prize Jesús Nuñez Spain 
2562 นิทรรศการ ศิลปกรรมช้างเผือก รื่นเริง เถลิงศก ครั้งที่ณ หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร
นิทรรศการ 7th China.Guanlan International Printmaking Biennial China
2561 นิทรรศการ ศิลปกรรมออมสิน ออมมรดกศิลป์ แผ่นดินแม่ ห้างสรรพสินค้าcenttralพระราม9
นิทรรศการ “Print for You” ครั้งที่ 5 ณ หอศิลป์บรมราชกุมารี อาคารศูนย์ปฏิบัติการทัศนศิลป์สิรินธร คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
นิทรรศการ ศิลปกรรม ปตท. ภูมิใจไทยแลนด์” ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพมหานคร
2560 นิทรรศการ Asean Graphic Art Competition and Exhibition Viet Nam 2016 ณ ประเทศเวียดนาม
นิทรรศการศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพมหานคร
นิทรรศการศิลปะร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 34 ณ หอศิลป์สนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
นิทรรศการยุวศิลปินไทย Young Thai Artist Award 2017 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ ถนนเจ้าฟ้ากรุงเทพมหานคร
2559 นิทรรศการ Asia Contemporary Art Show  ณ เขตการปกครองพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน
นิทรรศการ Young Artist talent 7 ณ สถานกงสุลใหญ่ นครลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา
นิทรรศการโครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ครั้งที่ 7 ประจำปี 2559 YOUNG  ARTISTS TALENT #7 ณ หอศิลป์ราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร
นิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 62 ณ หอศิลป์ราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร
นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย ศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 33 ณ หอศิลป์ราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร
นิทรรศการ Asian Silklink Art Exhibition ณ University City Art Museum of Guangzhou Academyof Fine Arts สาธารณรัฐประชาชนจีน
2558 นิทรรศการภาพพิมพ์ขนาดเล็ก Mini Print ณ หอศิลป์คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นิทรรศการศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 30 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพมหานคร
นิทรรศการ Printmaking Exchange Exhibition Printmaking : Tama Art University & Printmaking : FOFA CMU ณ หอศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 นิทรรศการโครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัยครั้งที่ 6 ประจำปี 2558 YOUNG ARTISTS TALENT #6 ณ หอศิลป์ราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร
นิทรรศการศิลปกรรม TOSHIBA ครั้งที่ 27 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ ถนนเจ้าฟ้า  กรุงเทพมหานคร
2557 นิทรรศการศิลปะภาพพิมพ์กลุ่ม “PRINTS AS PRINTS” ครั้งที่ 6 ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นิทรรศการ ศิลปกรรม BAM ครั้งที่ 2 สืบสานมรดกภูมิปัญญา สร้างคุณค่าวัฒนธรรมท้องถิ่น ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย ศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 31 ณ หอศิลป์ราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร
2556 นิทรรศการ ศิลปกรรม BAM ครั้งที่1 สืบสานสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา สร้างคุณค่าสู่สังคมไทยหอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นิทรรศการศิลปะ Tokyo Screen Print Biennale Exhibition ณ ประเทศญี่ปุ่น
2555 นิทรรศการศิลปะ 30 ปี สาขาจิตรกรรม ณ หอศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
นิทรรศการศิลปะภาพพิมพ์ M&C ครั้งที่ 3 ณ หอศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
เกียรติประวัติ :
2562 รางวัล First Prize The International Graphic Arts Prize Jesús Nuñez 2019  Spain
รางวัล Honorary Work 7th China.Guanlan International Printmaking Biennial China
- รางวัล รองชนะเลิศ ศิลปกรรมช้างเผือกครั้งที่7 “รื่นเริง เถลิงศก
2561 รางวัลชมเชย ศิลปกรรมออมสิน ออมมรดกศิลป์แผ่นดินแม่” 
2560 รางวัลยอดเยี่ยม โครงการยุวศิลปินไทย Young Thai Artist Award 2017
2559 ได้รับคัดเลือกแสดงผลงานนิทรรศการ Asia Contemporary Art Show 2016 ณ เขตการปกครองพิเศษฮ่องกง 
รางวัลชนะเลิศ 12 คนจากโครงการ Young Artist talent 7 เดินทางไปจัดแสดงนิทรรศการและศึกษาดูงาน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
ได้รับคัดเลือกตัวแทนศิลปินไทย 4 ท่าน แสดงนิทรรศการ “Asian Silklink Art Exhibition” ณ University City Art Museum of Guangzhou Academy of Fine Arts สาธารณรัฐประชาชนจีน
2558 ทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
ทุนส่งเสริมสร้างสรรค์ศิลปะ อาจารย์บรรณรักษ์ นาคบัลลังก์
รางวัลชมเชย การประกวดวาดภาพเกาะลอย ปีที่ 21 หัวข้อ ศรีราชา เมืองน่าอยู่ เมืองน่าเที่ยว
2557 รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทภาพพิมพ์ โครงการศิลปินแห่งชาติสัญจร สร้างสรรค์งานศิลป์ ถิ่นล้านนา
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดผลงานจิตรกรรม หรือศิลปะภาพพิมพ์ BAM ครั้งที่ 2
รางวัลชมเชย การประกวดวาดภาพเกาะลอย ปีที่ 20 หัวข้อ ศรีราชา เมืองน่าอยู่ เมืองน่าเที่ยว
2556 รางวัลพิเศษ การประกวดผลงานจิตรกรรม หรือศิลปะภาพพิมพ์ BAM ครั้งที่ 1 หัวข้อ สืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนา สร้างคุณค่าสู่สังคมไทย
รางวัลชมเชย การประกวดวาดภาพเกาะลอย ปีที่ 19 หัวข้อ ศรีราชา เมืองน่าอยู่ เมืองน่าเที่ยว