พินิตย์ พันธประวัติ

พินิตย์  พันธประวัติ
อดีตข้าราชการธนาคารแห่งประเทศไทย

พินิตย์ พันธประวัติ

เกิด : 29 ตุลาคม พ.ศ. 2501, นราธิวาส
ประวัติการทำงาน : โรงพิมพ์ธนบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 - 2558
ปัจจุบัน : ศิลปินอิสระ

การศึกษา : 
2524 - วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ประวัติการแสดงงาน :
- นิทรรศการศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระทศธรรมราชา ณ ศูนย์สรรสินค้า ซีคอนสแควร์
- นิทรรศการสมาคมทัศนศิลป์นานาชาติแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 ณ หอ ศิลป์ร่วมสมัยราชดําเนิน 2561
- นิทรรศการ OPPORTUNTTY INSPIRED ณ ธนาคารทิสโก้
- นิทรรศการสมาคมศิลป์หอไตร ครั้งที่ 6 ณ หอศิลปกรรมคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2560
- นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 6 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง กรุงเทพมหานคร
- นิทรรศการพระราชาในดวงใจ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง กรุงเทพมหานคร
- นิทรรศการพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
- นิทรรศการ ๙๙งานศิลป์ ๑๐๐ ดวงใจ สืบสานพระปณิธาน ณ THE CRYSTAL SHOPPING
- นิทรรศการในหลวงในดวงใจราษฎร์ ณ CENTRAL EMBSSY
- นิทรรศการ 5 ธันวาคม น้อมรําลึกถึงพ่อหลวง ณ CENTRAL WORLD
- นิทรรศการ ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ ณ 333 แกเลอรี่
- นิทรรศการ ธ เสด็จสู่สวรรคาลัย ณ 333 แกเลอรี่
- นิทรรศการ ร๙ ในหลวงในดวงใจนิรันดร ณ CENTRAL EMBSSY
- นิทรรศการ น้อมรําลึกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย เดช โดย 99 ศิลปิน ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดําเนิน
- นิทรรศการเพื่อน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้ารัชกาลที่๕ และในหลวงรัชกาลที่ ๙ ณ สมบัติผลัดกันชม@ช่างชุ่ย
- นิทรรศการ IN REMENBRANCE OF OUR BELOVED KING ณ K VILLAGE
- นิทรรศการในดวงใจนิรันดร์ ณ CENTRAL WORLD
- นิทรรศการอาลัย องค์อริยราชัน ณ ห้างสรรพสินค้าซีคอนสแควร์
- นิทรรศการตามรอย เฟื้อหริพิทักษ์ ณ อาร์ซีบี แกเลอรี่
- นิทรรศการศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 3 ณ หอศิลป์กรุงไทย 2559 
- นิทรรศการฉายาลักษณ์สยาม ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง กรุงเทพมหานคร
- นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 4 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง กรุงเทพมหานคร
- นิทรรศการศิลปกรรม ART IS LIFE ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง กรุงเทพมหานคร
- นิทรรศการ ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ ณ 333แกเลอรี่
- นิทรรศการศิลปะ ธ สถิตในดวงใจไทยทั่วหล้า ณ ศูนย์การค้าไลม์ไลน์ อเวนิว
- นิทรรศการ ASEAN GRAPHIC ART ณ VIETNAM 2558
- นิทรรศการ ภาพพิมพ์ใจหทัยทวยราษฎร์ ณ หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล
- นิทรรศการพระสาทิสลักษณ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯสยาม บรมราชกุมารี ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดําเนิน 2556
- นิทรรศการศิลปะของชมรมศิลปะธนาคารแห่งประเทศไทย ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย 2555
- นิทรรศการศิลปกรรมเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช “อัครศิลปิน” สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม ราชินีนาถ “ องค์เอกอัครอุปถัมภ์มรดกช่างศิลป์ไทย”และ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ หอศิลป์วังหน้า 2552
- นิทรรศการศิลปะ Neo Black 2009 ณ แกรนด์ฮอลล์ ริเวอร์ซิตี้ 2549 มหกรรมศิลปะเฉลิมพระเกียรติ ในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ ๖๐ ปี ณ ห้างสรรพสินค้าซีคอนสแควร์
- นิทรรศการศิลปกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ 11 ณ โรงแรมมณเฑียร 2548
- นิทรรศการศิลปกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ 10 ณ โรงแรมมณเฑียร 2547
- นิทรรศการศิลปะเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ราชินีนาถ ณ แกรนด์ฮอลล์ ริเวอร์ซิตี้ มหกรรมศิลปะเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษามหาราชินี ณ ห้างสรรพสินค้าซีคอนสแควร์
- นิทรรศการศิลปกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ 9 ณ โรงแรมมณเฑียร 2546
- นิทรรศการศิลปกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ 8 ณ โรงแรมมณเฑียร
- นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า ครั้งที่ 3 ณ แกรนด์ฮอลล์ ริเวอร์ซิตี้ 2544
- นิทรรศการภาพเขียนเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๒๐ ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุม พันธุ์ ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย 2542
- นิทรรศการเทิดพระเกียรติ “ เฉลิมรัฐฉัตร ร.๙ ๗๒ พรรษา” ณ แกรนด์ฮอลล์ ริเวอร์ซิตี้ มหกรรมศิลปะเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา ณ ห้าง สรรพสินค้า ซีคอนสแควร์ 2541
- นิทรรศการภาพพิมพ์ Print from Graphic Art Classes ณ หอศิลป์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

เกียรติประวัติ :
2558 - รางวัลชมเชย จากการประกวด “ศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 4 โดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) 2522 
- รางวัลชมเชย จากการประกวดโปสเตอร์ขององค์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย