ชัยวุฒิ ร่วมฤดีกูล

ชัยวุฒิ ร่วมฤดีกูล
อาจารย์ประจำสาขาภาพพิมพ์ 
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ชัยวุฒิ ร่วมฤดีกูล

เกิด :

25 ตุลาคม 2513 กรุงเทพมหานคร


การศึกษา 


2536 - ศิลปบัณฑิต (สาขาวิชาภาพพิมพ์) คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


2542 - ศิลปมหาบัณฑิต (สาขาวิชาภาพพิมพ์) คณะจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร


นิทรรศการเดี่ยว 


2542 - "มิติของสี " หอศิลป์คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่


- "ภาพพิมพ์สี-ชัยวุฒิ" โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ


2543 - "จินตนาการจากธรรมชาติ" โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ


2546 - "มิติแห่งความสุข " Eat Me Art Gallery กรุงเทพฯ


นิทรรศการกลุ่ม 


2536 - การแสดงผลงานภาพพิมพ์ "5/4 Individualization" ไดอาล็อกแกลเลอรี่ กรุงเทพฯ


2537 - การแสดงผลงานภาพพิมพ์ "Three Dimension" อาร์ตฟอรัมแกลเลอรี่ กรุงเทพฯ


2539 - การแสดงผลงานภาพพิมพ์ "Four Colours" ศูนย์สรรพสินค้าริเวอร์ซิตี้ กรุงเทพฯ


2546 - การแสดงผลงานศิลปกรรมไทยเนื่องในโอกาสครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร 

Happiness หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ


รางวัล/เกียรติยศ 


2537-2538 - รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมร่วมสมัยของธนาคารกสิกรไทย ครั้งที่ 16-17


2537 - รางวัลเกียรตินิยมเหรียญเงิน " ศิลป์ พีระศรี " ศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 10


2538 - รางวัลดีเด่นจิตรกรรมร่วมสมัย " พานาโซนิค " ครั้งที่ 1


2538 - รางวัลศิลปกรรมร่วมสมัย " เอสวีโอเอ " ครั้งที่ 1


2539 - ศิลปินรับเชิญศิลปกรรมร่วมสมัย "เอสวีโอเอ " ครั้งที่ 2