วิษณุพงษ์ หนูนันท์

วิษณุพงษ์  หนูนันท์ 
ศิลปบัณฑิต วิจิตรศิลป์ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกะบัง

วิษณุพงษ์ หนูนันท์

เกิด : 26 เมษายน 2530


การศึกษา : 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิจิตรศิลป์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


นิทรรศการกลุ่ม :

2551- ร่วมแสดงงาน ศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 23

- ร่วมแสดงงานจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 10

- ร่วมแสดงงานศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 25

- ร่วมแสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 54

- ร่วมแสดงงานศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ครั้งที่ 20

- ร่วมแสดงงานศิลปกรรม อมตะ อาร์ต อวอร์ด ครั้งที่ 4/2551

- ร่วมแสดงงาน จิตรกรรมดาวเด่นบัวหลวง 101

- ร่วมแสดงงาน "ในหลวง ในดวงใจ" ณ ศูนย์สรรพสินค้าริเวอร์ซิตี้

- ร่วมแสดงงาน ศิลปะจากศิลปนิพนธ์ ณ หอศิลป์พระนางเจ้าสิริกิติ์


รางวัล/เกียรติยศ :

2552 - รางวัลเหรียญเงิน ศิลปินรุ่นเยาว์ศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 26

- รางวัลเหรียญทองแดง ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 55

2551 - รางวัลนักศึกษาดีเด่น สาขาผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2550

- รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 2 จิตรกรรมร่วมสมัย พานาโซนิค ครั้งที่ 10

- รางวัลสนับสนุน ศิลปินรุ่นเยาว์ ศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 25

- ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการศิลปินดาวเด่นบัวหลวง ครั้งที่ 1

- ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาสร้างสรรค์ศิลปะ "มูลนิธิพลเอกเปรม ติณสูลานนท์"

2550 - รางวัลนักศึกษาดีเด่น สาขาผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2549

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันวาดภาพสีน้ำ "HHK Painting contest" ครั้งที่ 15

-รางวัลชมเชย การประกวดวาดภาพ "วิทยาศาสตร์ ธรรมชาติยั่งยืน" ระดับอุดมศึกษา

2549 - รางวัลนักศึกษาดีเด่น สาขาผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2538