สมศักดิ์ เชาวน์ธาดาพงศ์

สมศักดิ์ เชาวน์ธาดาพงศ์
ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) 
พุทธศักราช  2560 

สมศักดิ์ เชาวน์ธาดาพงศ์

ชื่อ : 
      สมศักดิ์ เชาวน์ธาดาพงศ์

เกิด : 
      22 ธันวาคม 2492

ที่อยู่ : 
      3/390 ถ.ซอยน่านเจ้า 3 เมืองทองนิเวศน์ 1 ถนนแจ้งวัฒนะ 14 ดอนเมือง กรุงเทพฯ

ศิลปินแห่งชาติ : 
      ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2560 สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)

การศึกษา : 
  • 2522 - ประกาศนียบัตร สถาบันวิจิตรศิลป เมืองอุรปิโน อิตาลี
  • 2522 - ศม. (จิตรกรรม) คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร

นิทรรศการเดี่ยว : 
  • 2526 - นิทรรศการเดี่ยว ณ หอศิลปแห่งชาติ
  • 2528 - นิทรรศการเดี่ยว ณ ไซริน แกลลอรี่ โยโกฮามา ญี่ปุ่น
  • 2529 - นิทรรศการเดี่ยว ณ ไซริน แกลลอรี่ โยโกฮามา ญี่ปุ่น
  • 2530 - สวนกวี อาร์ทติสแกลลอรี่ 

นิทรรศการกลุ่ม : 
  • 2518 - 5 ศิลปินร่วมสมัยของไทย กรุงบอนน์ เยอรมันตะวันตก
  • 2529 - ศิลปกรรมร่วมสมัยแห่งเอเชีย กรุงโซล 86 พิพิธภัณฑ์ศิลปร่วมสมัย กรุงโซล เกาหลี
  • 2532 - ความบันดาลใจจากญี่ปุ่น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป กรุงเทพฯ
  • 2534 - The Integrative Art of Modern Thailand 5 พิพิธภัณฑ์ศิลปะในสหรัฐอเมริกา